Marcin Balicki w Zarządzie Leaseurope
Marcin Balicki, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu i prezes Zarządu Millennium Leasing
08.12.2020

Marcin Balicki w Zarządzie Leaseurope

Polska branża leasingowa ma nowego reprezentanta w Zarządzie Leaseurope, europejskiej federacji leasingowej, zrzeszającej krajowe związki leasingowe. Marcin Balicki, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu i prezes Zarządu Millennium Leasing został powołany na 2-letnią kadencję.

Leaseurope zainaugurowało kadencję nowego zarządu podczas zdalnego posiedzenia, które odbyło się w pierwszym tygodniu grudnia.

- Działalność biznesowa, nie tylko branży finansowej, ale również naszych klientów, w coraz większym stopniu uzależniona jest od regulacji unijnych. Najważniejsze obszary, w których toczą się obecnie prace legislacyjne, dotyczą zeroemisyjnego transportu, efektywności energetycznej, dyrektywy o kredycie konsumenckim czy programów wsparcia dla gospodarki w okresie pandemii i bezpośrednio po niej. Rozwiązania w tym zakresie będą miały bezpośredni wpływ na to, jak będą się zmieniać rynki w najbliższych latach, ale też, w specyficznych polskich warunkach, mogą ułatwić lub uniemożliwić rozwój leasingu konsumenckiego. Nie mniej ważne, choć nieco odleglejsze w skutkach, będą regulacje dotyczące gospodarki opartej o dane, sztucznej inteligencji, czy specyficznych regulacji dotyczących dostępu do danych gromadzonych przez naszpikowane elektroniką samochody. Z tych powodów ważne jest dla nas wszystkich, żeby głos polskiej branży leasingowej, zajmującej szóste miejsce pod względem wielkości w Europie, był słyszany poprzez aktywną reprezentację w instytucjach, które mają szansę uczestniczyć w pracach nad tymi regulacjami – powiedział Marcin Balicki, wiceprzewodniczący KW ZPL i członek Rady Dyrektorów Leaseurope.

Patrick Beselaere został wybrany na stanowisko nowego przewodniczącego europejskiej federacji, natomiast Alexander Schmidecker i Khaled Shahbohave to dwaj nowi wiceprzewodniczący Leaseurope. (ww)