Z kabiny ciężarówki do aresztu
Tylko jednej nocy ujawniono cztery rażące naruszenia (Foto: WITD Łódź)
21.10.2021

Z kabiny ciężarówki do aresztu

Dwóch kierowców skontrolowanych tylko jednej nocy przez łódzką Inspekcję Transportu Drogowego wprost z kabiny ciężarówki trafiło do aresztu. Popełnili przestępstwo manipulując przy tachografie.Od poniedziałku (18 października) łódzcy inspektorzy w ramach akcji „LAWERNA”, która miała na celu kontrolę pojazdów ciężarowych, sprawdzali czy nie doszło do ingerencji w pracę urządzenia rejestrującego. Kontrole odbywały się w godzinach nocnych tj. od 3:00 do 6:00.

Tylko w ciągu jednego dnia ujawniono cztery przypadki ingerencji w pracę tachografów. Wykryte przypadki manipulowania w tachografie dotyczyły prowadzenia ciężarówki bez włożonej do tachografu karty kierowcy, dwukrotnie stwierdzono podłączanie niedozwolonego magnesu oraz używanie w tachografie cudzej karty kierowcy. Wszczęto cztery postępowania wyjaśniające wobec nieuczciwych przewoźników są one zagrożone wysokimi karami, ponieważ kara za podłączenie magnesu do tachografu wynosi 10 000 zł, za jazdę bez karty kierowcy 5 000, a za jazdę na nie swojej karcie 3 000 zł. Wszyscy kierujący zostali ukarani za manipulacje w tachografach mandatami karnymi w wysokości 2 000 zł.

Oprócz manipulacji ujawnione również inne naruszenia m.in. naruszenia norm czasu pracy kierowcy, brak kalibracji tachografu, brak badań technicznych oraz zły stan techniczny pojazdu zagrażający bezpieczeństwu. Dwóch kierowców, nie mających stałego miejsca zamieszkania na terenie RP, za manipulowanie w tachografie zostało osadzonych w areszcie w celu doprowadzenia ich do sądu. (ww)