Naczepy Wieltonu z unikalną ofertą finansowania
19.03.2024

Naczepy Wieltonu z unikalną ofertą finansowania

Do 29 kwietnia tego roku można skorzystać z nowej oferty spółki Wielton w oparciu o atrakcyjne warunki finansowania udzielone przez PKO Leasing - spłata rat leasingowych odroczona jest nawet do 10 miesięcy. Propozycja dotyczy zakupu naczep kurtynowych, furgonowych oraz podkontenerowych wieluńskiego producenta. Minimalne zamówienie kwalifikujące do skorzystania ze wskazanych opcji finansowania to 20 naczep.


Finansowanie dostępne jest w walutach PLN oraz EUR i zakłada opłatę wstępną 0% czy zawieszenie spłaty kapitału oraz odsetek do 10 miesięcy. Dzięki tej ofercie przewoźnicy mogą odnowić lub powiększyć swoją flotę już teraz. Umożliwi to maksymalizację przychodów przewoźników w związku ze spodziewanym w drugiej połowie roku wzrostem cen. Naczepy odebrane w lipcu tego roku operatorzy flot będą mogli użytkować bez generowania dodatkowych kosztów aż do maja 2025 roku. Oferta przewiduje także magazynowanie zakupionej naczepy do 10 miesięcy.

Z tej unikalnej propozycji mogą skorzystać klienci składający zamówienie do 29 kwietnia 2024 r. na minimum dwadzieścia pojazdów wieluńskiego producenta. Ilość miejsc produkcyjnych jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu do skorzystania z finansowania decydować będzie także kolejność złożenia kompletnego zamówienia. (Foto: Wielton)


Każdy leasingobiorca podlega weryfikacji dokonanej przez PKO Leasing i musi spełnić podstawowe wymogi dot. zdolności kredytowej. Ostateczny harmonogram spłat oraz wysokość rat w okresie początkowym umowy wyznacza strona finansująca, po dokonaniu oceny finansowej leasingobiorcy na podstawie udzielonych informacji. Promocja nie dotyczy wynajmu długoterminowego. (ms)