Gaz LNG tanią alternatywą dla ciężarówek
Pojazdy zasilane paliwem LNG mają prostszą budowę i dlatego są bardziej niezawodne i tańsze w serwisowaniu

Gaz LNG tanią alternatywą dla ciężarówek

Paliwa alternatywne to już coś oczywistego. Wiadomo, że wcześniej czy później dominować będą na rynku, z powodzeniem wypierając zeń tradycyjną benzynę czy olej napędowy. Na razie wśród paliw alternatywnych króluje elektryczność, a nieco dalej wodór. Jednak wszystko wskazuje na to, że w dalszej perspektywie w transporcie ciężarowym dominować będzie skroplony gaz ziemny określany symbolem LNG. Eksperci twierdzą, że to niemal idealne paliwo mogące zasilać pojazdy ciężarowe.


Eksploatacja pojazdów zasilanych LNG nie różni się zasadniczo od eksploatacji pojazdów zasilanych olejem napędowym ON. Gaz ten przechowywany jest w zbiornikach kriogenicznych w temperaturze -163°C/-130°C i pod ciśnieniem 9 barów.

Sam proces tankowania nie jest skomplikowany, jednak należy przy tym bardzo uważać. Osoba, która dokonuje tankowania musi przejść przeszkolenie BHP i posiadać odpowiednie wyposażenie w postaci chociażby odpowiednich rękawic i okularów ochronnych. Stosowanie tego paliwa utrudnia fakt, że ze względu na stosunkowo małą liczbę stacji ładowania trasy jazdy trzeba tak projektować, aby w zbiorniku pojazdu pozostawała wystarczająca ilość paliwa umożliwiające dojazd do stacji tankowania LNG.

W Niemczech zatankowanie tego paliwa nie stanowi problemu. Jest wiele takich stacji znajdujących się przy drogach szybkiego ruchu. W Polsce jest ich znacznie mniej. Znajdują się m.in. w Olsztynie, w Śremie, w Warszawie (Miejskie Zakłady Autobusowe), w Bielanach Wrocławskich, Piotrkowie Trybunalskim i w Świecku. Zapowiada się jednak, ze już niedługo pod tym względem poprawi się - ma powstać 11 stacji Shell oraz kilka stacji należących do polskich spółek państwowych.

Tankowanie na stacji LNG

W imię ekologicznego transportu

Po dwóch latach od nałożenia zobowiązania przez Unię Europejską na Polskę, poprzez nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 2 grudnia 2021 roku wdrożona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

Stąd każdy zamawiający pojazdy, na podstawie Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany został do udziału w kategorii pojazdów N2 i N3 w całkowitej liczbie zamówienia uwzględnić:

- 7% do dnia 31 grudnia 2025 roku pojazdów czystych (niskoemisyjnych),
- 9% od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2030 roku pojazdów czystych.
Do udziału wliczane są pojazdy elektryczne lub zasilane paliwami alternatywnymi,
czyli biopaliwami, paliwami syntetycznymi i parafinowymi, w tym biometanem, gazem CNG, LNG i LPG.

Silnik Volvo G13C460


Silnik gazowy G13C460 jest wyposażony w dwa układy zasilania Common Rail – osobny dla gazu i oleju napędowego. Wtryskiwacze paliwa także posiadają osobne rozpylacze dla gazu i oleju napędowego. Gaz LNG (skroplony gaz ziemny) spalany w obiegu termodynamicznym Diesla zapewnia większy zasięg użyteczny i ładowność – cechy wyjątkowe, jak na samochód ciężarowy zasilany gazem.

Ciężarówki na skroplony gaz ziemny

Biorąc pod uwagę dostępność aut ciężarowych zasilanych paliwami alternatywnymi, jedynym rodzajem zasilania ciężarówek w transporcie dalekobieżnym jest skroplony gaz LNG.
Producenci aut ciężarowych posiadają w swojej ofercie samochody zasilane skroplonym gazem LNG, zarówno ciągniki siodłowe, jak i potocznie nazywane „solówki”.
Poniżej parametry ciągników siodłowych z napędem LNG dostępnych na rynku polskim.

Scania

Silniki Scania na gaz są znane ze swojej wydajności paliwowej. Typowy ciągnik z naczepą o masie całkowitej do 40 ton może w sprzyjających warunkach przejechać 1100 km bez tankowania. Przy dwóch zbiornikach zamontowanych na podwoziu zasięg wzrasta do 1700 km. Wykorzystanie biogazu, pozwala na osiągnięcie redukcji emisji CO2 nawet o 90% w stosunku do podobnego silnika Diesla.

Model R410A4X2, który charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:
- pojemność silnika 12,7 cm3,
- moc maksymalna 410 KM,
- maksymalny moment obrotowy 2000 Nm,
- zasięg na pełnym zbiorniku 1300 km (w zależności od ilości zbiorników),
- typ złącza do tankowania NGV1+NGV2,
- okresy międzyprzeglądowe 40 000 km,
- wspomaganie układu kierowniczego hydrauliczne,
- rozstaw osi i wysokość siodła 3750/1150.

Iveco

Jako pionier alternatywnych napędów IVECO oferuje szeroką gamę pojazdów o niskiej emisji CO2, w tym przełomowy model IVECO S WAY, który w przypadku stosowania biometanu jest gotowym rozwiązaniem kwestii dekarbonizacji transportu drogowego. IVECO S-WAY CNG/LNG napędzany biometanem może zapewnić redukcję emisji CO2 netto o 95%. Przy spełnieniu odpowiednich warunków dotyczących paliwa, w metodologii „well-to-wheel” (od źródła do koła) redukcja może być nawet ujemna i sięgać 121%, co zostało niedawno wykazane w branżowym badaniu przeprowadzonym przez włoską Narodową Radę Badań Naukowych (CNR).

Model Stralis NP
- pojemność silnika 12,9 cm3,
- moc maksymalna 460 KM,
- maksymalny moment obrotowy 2000 Nm,
- zasięg na pełnym zbiorniku 1600 km (w zależności od ilości zbiorników),
- typ złącza do tankowania NGV1+NGV2,
- okresy międzyprzeglądowe 40 000 km.
- wspomaganie układu kierowniczego hydrauliczne.
- rozstaw osi i wysokość siodła 3800/1100.

Volvo

Szwedzki producent oferuje silnik G13C460, który został zaprojektowany z myślą o transporcie ciężkich ładunków na duże odległości i transporcie dystrybucyjnym.
Silnik gazowy stanowi korzystniejszą pod względem oddziaływania na
klimat alternatywę, która jednocześnie spełnia wysokie wymagania pod
względem osiągów, ekonomiki paliwowej i zasięgu eksploatacyjnego
pojazdu. Zależnie od stosowanego paliwa emituje o 20–100 procent
mniej CO2, w porównaniu z silnikiem spalającym olej napędowy

Model G13C460
- pojemność silnika 12,8 cm3,
- moc maksymalna 460 KM,
- maksymalny moment obrotowy 2300 Nm,
- zasięg na pełnym zbiorniku 1000 km (w zależności od ilości zbiorników),
- typ złącza do tankowania NGV1+NGV2,
- okresy międzyprzeglądowe 100 000 km.
- wspomaganie układu kierowniczego hydrauliczne.

Jest ich coraz więcej

W Polsce samochodów zasilanych skroplonych gazem LNG z roku na rok znacząco przybywa.

- Jeszcze w 2019 roku ta liczba była dosłownie znikoma - w ciągu całego roku zarejestrowano zaledwie 15 nowych ciężarówek na LNG! Dodajmy też, że w sumie w latach 2019-21 zarejestrowano 1 987 nowych pojazdów ciężarowych na LNG, z czego 67 proc. w roku ubiegłym! Co więcej, zwróciłbym uwagę, że rok do roku wzrósł udział pojazdów zasilanych LNG wśród ogółu nowych samochodów ciężarowych z 3 do 4 proc. Te dane potwierdzają, że skroplony gaz ziemny stał się ważną alternatywą dla tradycyjnego diesla, ale też istotnym paliwem pomostowym w drodze do zeroemisyjności transportu. Podejście właścicieli firm zmienia się, nawet pomimo faktu, że odejście od diesla wiąże się z kosztami wymiany taboru. Nie musi oznaczać to ekstra wydatków, może być wpisane w cykl odmładzania używanego taboru - komentuje Rafał Świerczyński, dyrektor logistyki w spółce Duon.

Sporo zalet

Zaletą wykorzystania samochodów zasilanych gazem LNG jest:
- cicha jazda,
- niższy koszt paliwa,
- niższe zużycie gazu LNG w porównaniu do oleju napędowego,
- bezpieczeństwo eksploatacji (zbiorniki LNG nie wybuchają, metan jest lżejszy od powietrza i szybko się ulatnia),
- w stosunku do pojazdu zasilanego ON, o 12% niższa jest emisja tlenków azotu (NOx),
o 76% mniejsza jest emisja cząstek stałych (PM), o 3% niższa jest emisja dwutlenku węgla (CO2).

Pojazdy zasilane paliwem LNG mają prostszą budowę i dlatego są bardziej niezawodne
i tańsze w serwisowaniu. Nie posiadają takich podzespołów jak: EGR, SCR i filtra cząstek stałych, a także nie stosuje się w nich dość powszechnego AdBlue. Na terenie Niemiec dodatkową zaletą pojazdów o masie powyżej 7,5 tony zasilanych gazem LNG, jest zwolnienie z myta (do 31 grudnia 2023 roku).

Choć ciągnik siodłowy zasilany gazem LNG, w zależności od wyposażenia i kontraktu droższy jest od zasilanego olejem napędowym o około 40%, mimo to i tak przy założeniu pokonania 250 000 km rocznie na trasie Polska – Niemcy możemy szacunkowo zaoszczędzić 120 000 zł na eksploatacji i opłatach drogowych.

Nie można zapominać, że pojazd zasilany LNG oprócz korzyści ekonomicznych i spełnieniu zobowiązań prawnych, pozytywnie wpływa na ochronę środowiska.