Webfleet Solutions na Węgrzech
Platforma WEBFLEET umożliwia integrację z preferowanymi przez firmy rozwiązaniami, w tym z systemami zarządzania transportem (TMS)
11.05.2021

Webfleet Solutions na Węgrzech

Webfleet Solutions, rozszerza swoją działalność na Węgry. Dzięki nowemu przedstawicielstwu w Budapeszcie firma będzie oferować rozwiązania i usługi dostosowane do potrzeb lokalnego rynku flot biznesowych. Pierwsze kroki zostały już poczynione, platforma do zarządzania flotą WEBFLEET, jest już dostępna w języku węgierskim i została zintegrowana z węgierskim elektronicznym systemem poboru opłat HU-GO.


Ekspansja wzmacnia pozycję Webfleet Solutions jako lidera na europejskim rynku w sektorze transportowym, z ponad 200 000 ciężkich pojazdów użytkowych (HCV) podłączonych do platformy WEBFLEET – rozwiązania do zarządzania flotą.

- Transport drogowy posiada największy udział w ruchu towarowym na Węgrzech. Sprzyja temu m.in. dobrze rozwinięta infrastruktura w tym regionie – powiedział Taco van der Leij, wiceprezes Webfleet Solutions Europe.

Webfleet Solutions oferuje firmom transportowym rozwiązania, które zwiększają ogólną efektywność funkcjonowania floty oraz jej bezpieczeństwo. Należą do nich m.in. wzmacniane terminale dla kierowców oparte na systemie Android – wspierają kierowców pojazdów ciężarowych wewnątrz i na zewnątrz pojazdu za pomocą profesjonalnej nawigacji, obsługi zleceń i możliwości instalowania aplikacji zewnętrznych. Usługi zdalnego pobierania danych z tachografów pomagają flotom działać zgodnie z przepisami. Oferta obejmuje również inne standardowe usługi telematyczne jak monitorowanie trasy i przebiegu pojazdów. Platforma WEBFLEET umożliwia ponadto integrację z preferowanymi przez firmy rozwiązaniami, w tym z systemami zarządzania transportem (TMS).

Ekspansja na Węgry to początek szerszych planów rozwojowych Webfleet Solutions, w ramach których firma wprowadzi swoje usługi do nowych regionów, w tym obu Ameryk, Bliskiego Wschodu i Azji. COVID-19 nadal ma silny wpływ na szybkie przyjmowanie technologii cyfrowych w niemal wszystkich sektorach – na czele z transportem – i na wielu rynkach, toteż firma wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu klientów poprzez oferowanie swoich zaawansowanych rozwiązań telematycznych w coraz większej liczbie krajów. (ww)