Spokojnego nowego Iveco
Bezpieczeństwo najważniejsze dla kierowców aut dostawczych
Ankietowani kierowcy potwierdzają, że zależy im na bezpieczniejszych drogach (Foto: Webfleet)
31.10.2023

Bezpieczeństwo najważniejsze dla kierowców aut dostawczych

Kierowcy samochodów dostawczych twierdzą, że zwiększenie bezpieczeństwa na drogach jest najważniejszym czynnikiem, który poprawiłby jakość ich pracy - wynika z najnowszego ogólnoeuropejskiego badania przeprowadzonego na zlecenie Webfleet.


Webfleet, rozwiązanie Bridgestone do zarządzania flotą, opublikował wyniki nowego badania przeprowadzonego wśród prawie 1000 europejskich kierowców samochodów dostawczych. „Europejski raport 2023 o kierowcach samochodów dostawczych”, którego partnerem branżowym jest Polski Instytut Transportu Drogowego, pokazuje, że zawodowi kierowcy postrzegają bezpieczeństwo na drogach, korki i infrastrukturę drogową jako poważne wyzwania.

Kierowcy europejskich samochodów dostawczych zapytani o to, co zwiększyłoby ich satysfakcję z wykonywanej pracy, najczęściej odpowiadali: „Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach”.
Ponadto „Bezpieczny powrót do domu” został uznany za drugą najważniejszą rzecz dla kierowców w odniesieniu do ich pracy. Badanie wykazało, że kwestia ta jest szczególnie powszechna we Włoszech, gdzie ponad połowa (51%) ankietowanych kierowców twierdzi, że najbardziej zależy im na bezpieczniejszych drogach. Drugie miejsce pod tym względem zajęły Niemcy, gdzie takiej odpowiedzi udzieliło 48% kierowców. Z kolei w Polsce taka deklaracja została udzielona przez 43% kierowców.
Całkowita liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie spadła od 2019 r. , jednak wskaźnik ten nie jest jednakowy dla każdego regionu, a liczby w niektórych krajach utrzymują się na tym samym poziomie lub rosną. Polska ze statystyką na poziomie 77 wypadków śmiertelnych na milion mieszkańców znajduje się niestety w niechlubnej czołówce w EU. 42% przedstawicieli flot komercyjnych twierdzi, że uczestniczy w 1-5 kolizjach drogowych rocznie, a raport Webfleet pokazuje, że zarówno menedżerowie flot, jak i kierowcy samochodów dostawczych są bardzo zaniepokojeni kwestią bezpieczeństwa.

Ponadto, na prośbę o ocenę potencjalnych problemów na drogach, 68% kierowców uznało zatory drogowe za niezwykle trudne lub wymagające, co czyni je drugim najbardziej wymagającym czynnikiem wymienionym w raporcie. Włochy również zajęły pierwsze miejsce pod tym względem, gdzie 80% kierowców oceniło korki jako bardzo trudne lub trudne. Zaraz za nimi uplasowała się Francja z wynikiem 77%. W Polsce podobnie odpowiedziało 71% respondentów.

Foto: mat. prasowe Webfleet

Cyfryzacja pożądana

Kierowcy samochodów dostawczych zgłosili również, że mają ograniczony dostęp do rozwiązań cyfrowych przeznaczonych do wspierania ich w codziennej pracy. Zapytani o wybór z listy dziesięciu potencjalnych rozwiązań, we wszystkich przypadkach z wyjątkiem jednego, większość stwierdziła, że nie ma do niego dostępu.

Przeciętnie wskazane narzędzia były używane tylko przez jedną trzecią badanych. Mimo to, większość kierowców zapytanych o chęć korzystania z poszczególnych rozwiązań stwierdziła, że chcieliby korzystać z każdego z nich.Generalnie zadowoleni

Pomimo wyzwań stojących przed kierowcami, zadowolenie z pracy pozostaje wysokie, a zdecydowana większość z nich deklaruje, że są bardzo zadowoleni lub zadowoleni ze swojej pracy. Dla polskich kierowców wskaźniki satysfakcji są również na wysokim poziomie: 60% jest bardzo zadowolonych, a 34% zadowolonych. 48% europejskich kierowców samochodów dostawczych twierdzi, że „dobrze wykonywana praca" jest dla nich najważniejszym aspektem ich pracy, co czyni ją najwyższym priorytetem. Polscy kierowcy busów mają nieco inne zdanie w tej kwestii – najważniejszy jest dla nich bezpieczny powrót do domu (39% wskazań), dobrze wykonana praca znalazła się na drugiej pozycji (38%), a jako trzeci główny priorytet były wymieniane dobre relacje z klientami (37%). (ms)