auto1
Wołanie o więcej ładowarek do aut elektrycznych
Częściej potrzebę większej liczby ładowarek zauważają ankietowani z największych polskich miast
27.01.2023

Wołanie o więcej ładowarek do aut elektrycznych

Twierdzenie, że w Polsce ładowarek do aut elektrycznych powinno być więcej jest oczywistością. Potwierdzają to badania InsightOut Lab przeprowadzone na zlecenie Volkswagena.


W naszym kraju pod koniec 2022 roku funkcjonowało 5016 ogólnodostępnych punktów ładowania, to znaczy, że na 100 km przypada ich zaledwie 0,7 Nic więc dziwnego, że aż 9 na 10 uczestników badania przeprowadzonego wśród polskich kierowców uważa, że powinno ich być więcej. Dla porównania – w Niemczech liczba publicznych punktów ładowania na 100 km dróg sięgała w 2021 roku 26, a w Holandii – 64. Mamy więc sporo do nadrobienia.

Na 100 km mniej niż 1 punkt ładowania

W Polsce na 100 km dróg przypada mniej niż 1 punkt ładowania aut elektrycznych. Nic dziwnego, że aż 90% Polaków pytanych przez InsightOut Lab uważa, że powinno być ich więcej. Nieco ponad 2 na 5 ankietowanych jest zdania, że na każde 100 km dróg powinno przypadać 5 punktów ładowania. Według danych PSPA, na koniec 2022 r. w Polsce funkcjonowało 5016 ogólnodostępnych punktów ładowania, czyli stanowisk dla 1 pojazdu, co oznacza wzrost aż o 33% rok do roku. Mimo postępu, Polska wciąż wypada blado na tle lepiej rozwiniętych państw europejskich.

Raport ACEA podaje, że w 2021 r. liczba punktów ładowania w Holandii na 100 km dróg (od autostrad po drogi gminne) wyniosła aż 64, a w Niemczech – 26, co wynika m.in. ze stale rosnącego udziału aut elektrycznych w rynku. Natomiast w Polsce wskaźnik ten wynosił jedynie 0,7, przy niespełna 4% udziale „elektryków” w rynku sprzedaży nowych aut. Za nami uplasowały się tylko takie kraje jak Estonia (0,6 pkt), Cypr (0,4), Grecja (0,4), i Litwa (0,2).

Chcemy więcej

InsightOut Lab i marka Volkswagen postanowili sprawdzić, jakie wyobrażenie o sieci ładowania samochodów elektrycznych mają statystyczni Polacy. Zapytano m.in., ile ich zdaniem powinno być ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych przy drogach, by każdy kierowca mógł bez problemu z nich korzystać.

Z odpowiedzi wynika, że 43% ankietowanych uważa 5 takich punktów na 100 km dróg za liczbę wystarczającą. Niemal co trzeci badany (28%) wskazało 10, jeden na pięciu – 20 stanowisk ładowania „elektryków”. Tylko co dziesiąty badany odpowiedział, że ich zdaniem wystarczyłoby tylko 1 stanowisko na 100 km dróg. Można więc przyjąć, że te ostatnie 10% osób opisuje stan faktyczny polskiej infrastruktury ładowania aut elektrycznych (0,7 stanowiska na 100 km dróg).

Częściej potrzebę większej liczby ładowarek zauważają ankietowani z największych polskich miast. Jeśli w metropoliach powyżej 500 tys. mieszkańców ponad połowa badanych odpowiedziała, że w Polsce powinno być 10 lub 20 punktów ładowania na 100 km dróg, to na wsi było to 45% badanych. Odsetek takich odpowiedzi rośnie wraz z wielkością miasta. (oprac. ms)

-----------------------------

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1081 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 16-19 grudnia 2022 r. Metoda: CAWI.