Transport drogowy stawia na wodór
Testy pierwszego udoskonalonego prototypu swojej ciężarówki Mercedes-Benz GenH2 Truck
20.05.2021

Transport drogowy stawia na wodór

Zgodnie z planem rozwoju opracowanym przez Daimler Trucks, jeszcze w tym roku odbędą się testy ciężarówki na drogach publicznych, rozpoczęcie testów z udziałem klientów zaplanowano na rok 2023, a od 2027 pierwsze pojazdy seryjne GenH2 Truck powinny trafiać do klientów. Celem jest uzyskanie zasięgów co najmniej do tysiąca kilometrów bez konieczności dodatkowego tankowania.

Już pod koniec Daimler Trucks rozpoczął testy pierwszego udoskonalonego prototypu swojej ciężarówki Mercedes-Benz GenH2 Truck, która została zaprezentowana w ubiegłym roku. To przełomowy krok na drodze do jej produkcji seryjnej. W ramach serii testów, podczas których zarówno pojazdowi, jak i jego podzespołom stawiane są najwyższe wymagania, skupiono się m.in. na ciągłości użytkowania, wpływom zmiennych warunków pogodowych i drogowych oraz na różnych manewrach drogowych.

Wymagające testy dla osiągnięcia przebiegu 1,2 mln kilometrów

Inżynierowie konstruktorzy z Daimler Trucks projektują ciężarówkę GenH2 Truck w taki sposób, aby spełniała te same kryteria trwałości pojazdu i jego komponentów, jak porównywalny konwencjonalny Mercedes-Benz Actros. Oznacza to 1,2 mln kilometrów przebiegu, 10 lat eksploatacji i łącznie 25 tys. motogodzin. Dlatego GenH2 Truck – podobnie, jak każda kolejna generacja Actrosa – musi pozytywnie przejść niezwykle wymagające testy. Tylko w ciągu pierwszych tygodni testów pojazd pokonał już na hamowni podwoziowej setki kilometrów pod stałym obciążeniem i został skonfrontowany z wieloma ekstremalnymi sytuacjami występującymi w codziennej eksploatacji, takimi jak hamowanie awaryjne czy przejeżdżanie po krawężnikach na torze testowym.

Daimler
Obecny prototyp – odpowiednio do planowanego seryjnego wariantu GenH2 Truck – jest w ramach testów obciążany ładunkiem o masie do 25 ton, co pozwala uzyskać masę całkowitą około 40 ton


Ciekły wodór daje wiele korzyści

Daimler Trucks preferuje wodór ciekły, gdyż jako nośnik energii w tym stanie skupienia ma on znacznie większą gęstość energetyczną w stosunku do objętości niż wodór w stanie gazowym. Dzięki temu zbiorniki ciekłego wodoru w samochodzie ciężarowym napędzanym ogniwami paliwowymi mogą być znacznie mniejsze, a ze względu na niższe ciśnienie – także znacznie lżejsze. Pozwala to na uzyskanie większej przestrzeni ładunkowej i większej ładowności ciężarówek. Jednocześnie można zatankować więcej wodoru, co znacznie zwiększa zasięg pojazdu. Tak więc seryjny GenH2 Truck, podobnie jak odpowiednie konwencjonalne ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym, będzie nadawał się do realizacji wielodniowych operacji transportowych na długich dystansach o wysokiej dziennej przepustowości energii.

Daimler
Na właściwości jezdne ciężarówki ma m.in. wpływ masa własna poszczególnych elementów oraz ich umiejscowienie w pojeździe


Eksperci Daimler Trucks stale rozwijają systemy zbiorników na ciekły wodór w oparciu o wcześniej ustalony plan rozwoju. Inżynierowie planują, że do końca roku nowe prototypy systemów zbiornikowych osiągną dojrzałość konstrukcyjną, umożliwiającą wykorzystanie ich w dalszych testach pojazdu GenH2 Truck. Następnie, aż do osiągnięcia etapu produkcji seryjnej, testy pojazdu będą prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem systemów zbiorników na ciekły wodór. Jednak dopóki nie będzie to możliwe, przejściowym wewnętrznym rozwiązaniem na czas intensywnych testów GenH2 Truck jest wykorzystanie systemu zbiorników na wodór gazowy. Daimler Trucks dowodzi w ten sposób, że oba warianty – gazowy i ciekły – są technicznie możliwe do zrealizowania. (ww)