Stacje ładowania wodorem czekają na wsparcie
13.01.2021

Stacje ładowania wodorem czekają na wsparcie

Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.

Środki na wsparcie budowy infrastruktury powinny być alokowane w najbliższych latach dla infrastruktury ładowania aut elektrycznych, a dla stacji tankowania wodoru alokacja środków powinna stopniowo wzrastać wraz z faktycznym wprowadzaniem rozwiązań transportowych na bazie wodoru.

Ponadto o wsparcie na instalacje powinny mieć możliwość ubiegać się również osoby fizyczne. W domu ładuje się ok. 50% samochodów elektrycznych. Stąd wsparcie infrastruktury domowej jest konieczne.

- Proponujemy, aby pomoc publiczna objęła inwestycje w stacje do tankowania wodorem nie tylko samochodów, leczy także innych pojazdów. W średnio- i długoterminowej perspektywie wodór może znaleźć zastosowanie w transporcie ciężkim, lotniczym, morskim i przemyśle - mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Możliwość szerszego wykorzystania napędu wodorowego przewiduje strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu, przygotowana przez Komisję Europejską. Czytamy w niej, że „pociągi napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi mogłyby zostać wprowadzone na innych nadających się do tego trasach komercyjnych linii kolejowych, których elektryfikacja jest trudna lub nieopłacalna. Obecnie bowiem około 46% połączeń głównych jest w dalszym ciągu obsługiwanych przy pomocy technologii Diesla. Takie stanowisko wzmacnia inicjatywa Ministerstwa Środowiska i Klimatu z lipca 2020 r., kiedy to przedsiębiorstwa energetyczne obok innych przedstawicieli spółek sektora energetycznego i transportowego podpisały list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. Budowa „Strategii Wodorowej Polski do 2030 r." jest podstawowym celem, w tym wdrożenie wodoru jako paliwa transportowego. (ww)