Spokojnego nowego Iveco
Rozbudowa stacji ładowania EV pilną koniecznością
Pod koniec grudnia 2023 r. w Polsce funkcjonowały 5933 ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych (3282 stacji)
26.01.2024

Rozbudowa stacji ładowania EV pilną koniecznością

Tylko w  2022 r. sprzedano na świecie 10,5 mln nowych pojazdów elektrycznych (EV) i hybrydowych. To wzrosty o 55 proc. w porównaniu do 2021 r. Według analizy Siemens Financial Services wiele krajów, w tym Polska, wykazuje niski stosunek publicznych, dostępnych stacji ładowania do liczby pojazdów elektrycznych na drogach. Aby sprostać rosnącemu popytowi na auta napędzane alternatywnym napędem, kluczowe jest rozbudowanie infrastruktury EV. Pomóc w tym może m.in. wykorzystanie finansowania smart.Szacuje się, że udział sprzedaży samochodów elektrycznych na świecie zwiększył się do 13 proc.
w 2022 r. z 8,3 proc. w 2021 r. Chiny zajmują pierwsze miejsce w tym rankingu,
w ujęciu regionalnym (27 proc.), natomiast Europa drugie (20,8 proc.). Świadczy to o tym,
że zainteresowanie autami z alternatywnym napędem rośnie, a obecni, świadomi konsumenci chcą wybierać ekologiczne rozwiązania.

(Źródło: Siemens Financial Services)

Potrzebny plan

Szybki wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych wymaga pilnego rozbudowania infrastruktury ładowania, ze szczególnym uwzględnieniem szerokiej dostępności publicznych stacji ładowania. Obecnie wiele instytucji jest zaangażowanych w rozwój tych sieci, m.in. spółki paliwowe, sektor publiczny, hotele czy właściciele parkingów podziemnych. Aby jednak tempo powstawania nowych stacji ładowania było dopasowane do liczby sprzedawanych pojazdów elektrycznych, konieczne jest wypracowanie wspólnych standardów w skali globalnej.

Według Boston Consulting Group, takie inicjatywy powinny być napędzane przez sektor publiczny. Konieczne jest bowiem stworzenie ogólnego planu rozbudowy, który obejmuje m.in. harmonogram powstawania, typ, liczbę i lokalizację stacji ładowania pojazdów.

(Źródło: Siemens Financial Services)


Siemens Financial Services przeprowadził analizę, z której wynika, że prawie wszystkie badane regiony wykazują niski stosunek publicznych, dostępnych stacji ładowania do liczby pojazdów elektrycznych na drogach. Z danych wynika również, że Chiny są liderem pod względem rozbudowy tej infrastruktury. Kraje europejskie, w tym Francja, Hiszpania, Wielka Brytania i Niemcy, zajmują o wiele niższe miejsca w rankingu i nadal nie osiągnęły wysokich wartości tego wskaźnika.

Pomóc może finansowanie smart

W raporcie "Financing Decarbonization: eMobility", Siemens Financial Services oszacował tzw. lukę inwestycyjną, czyli środki, które powinny być zainwestowane w rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, aby sprostać ciągle rosnącej liczbie sprzedawanych samochodów oraz wspierać zainteresowanie nabywaniem ich w przyszłości. Kwota, jaka powinna być przeznaczona na ten cel w latach 2023-2025 wynosi około 104 miliardów euro. Przyspieszenie tempa rozwoju infrastruktury ładowania wymaga więc wysokiego poziomu nakładów kapitałowych, żeby zrealizować globalne, ambitne cele zerowej emisji netto. Warto jednak podkreślić, że skala potrzebnych inwestycji jest obecnie zbyt duża, aby zostały pokryte wyłącznie ze środków publicznych.

Aby wypełnić lukę między rosnącym popytem na pojazdy elektryczne, a obecnym brakiem niezbędnej infrastruktury ładowania, pomocne może być wykorzystanie środków pozyskanych od wyspecjalizowanych podmiotów, które mogą dostarczyć odpowiednie modele finansowania. Projektuje się je w taki sposób, aby mogły pomóc w dostosowaniu kosztów do oczekiwanego przepływu pieniężnego. Spłata może być dopasowana do założonych zysków wygenerowanych ze stacji ładowania, dzięki czemu koszty są rozłożone w czasie i zbilansowane – podsumowuje Marek Trejda, koordynator ds. finansowania branży przemysłowej i energetycznej w Siemens Financial Services w Polsce. (opr. ms)