Menedżerowie flot niejednoznacznie o elektromobilności
10.05.2024

Menedżerowie flot niejednoznacznie o elektromobilności

Do 2026 r. dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) będzie miała wpływ na około 49 000 firm w UE. 64% europejskich przedsiębiorstw uważa zrównoważone floty za cel strategiczny, a 62% aspiruje do całkowitej elektromobilności.Tymczasem druga edycja badania Europejski Monitor Emisji Floty (European Fleet Emission Monitor - EFEM) opracowanego przez Alphabet ujawnia rozdźwięk: znaczna część menedżerów flot zgłasza albo ograniczoną świadomość, albo uważa unijną dyrektywę w sprawie sprawozdawczości na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) za nieistotną dla swoich planów zrównoważonego rozwoju. Ustalenia te, oparte na odpowiedziach ponad 1000 decydentów z 12 krajów, podkreślają złożoność, z jaką borykają się firmy, od przeszkód w transformacji cyfrowej po wyzwania związane z przyjęciem elektromobilności. Wyniki te uwidaczniają uderzającą różnicę: 56% firm w dalszym ciągu nie reaguje na naciski CSRD dotyczące zrównoważonej transformacji floty.

EFEM rzuca też światło na przejrzystość danych: nieco ponad jedna piąta europejskich firm wciąż nie ma wiedzy na temat emisji CO2 swojej floty. Choć specjalistyczne narzędzia do zarządzania flotą umożliwiają przedsiębiorstwom wypełnienie tej luki poprzez dostarczanie wiarygodnych danych, wiele firm znajduje się na rozdrożu. Tylko 3 na 10 menedżerów flot korzysta obecnie z narzędzi do pomiaru i analizy emisji CO2.
Wyniki badania dowodzą jak złożony jest proces prowadzący do elektryfikacji floty. Obecnie 62% firm uważa, że ich flota może w przyszłości stać się w pełni elektryczna, co oznacza spadek o 7 punktów procentowych w porównaniu z danymi z 2023 r. Zmiana ta może odzwierciedlać niedocenianie przez firmy złożoności tej technologii. Ma to również związek z tym, że 44% ankietowanych menedżerów flot deklaruje niedosyt wiedzy na tematy związane z elektromobilnością. Wyzwania przy podejmowaniu decyzji o pojazdach elektrycznych nadal obejmują infrastrukturę ładowania i rzekomo niewystarczający zasięg.
Przyszłość wymaga czegoś więcej niż tylko świadomości emisji gazów cieplarnianych przez flotę. (ms)