Mapa ładowania elektrycznych ciężarówek
Interaktywna mapa pokazuje liczbę punktów ładowania ciężarówek elektrycznych w Europie (27 państw członkowskich UE oraz Wielka Brytania) do 2025 roku
26.05.2021

Mapa ładowania elektrycznych ciężarówek

Już do 2025 roku w Europie będzie eksploatowanych około 40 000 pojazdów o średniej i dużej ładowności z napędem akumulatorowym. Do 2030 roku liczba ta wzrośnie do około 270 tysięcy. Aby zrealizować ten ambitny plan konieczna jest rozbudowana infrastruktura punktów ładowania.


Jednak infrastruktura niezbędna do ładowania elektrycznych ciężarówek jest dziś niemal całkowicie niedostępna. Ze względu na większe zapotrzebowanie na moc i energię pojazdy ciężarowe o dużej ładowności po prostu nie mogą wykorzystywać istniejącej infrastruktury.

Jak wyjaśnia nowy dokument przedstawiający stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) w sprawie wymagań dotyczących infrastruktury pojazdów ciężarowych, należy pilnie zająć się tą kwestią. Decydenci muszą podjąć działania w celu zapewnienia szybkiego rozwoju infrastruktury w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFID).

Cele infrastruktury AFID

Dyrektywa w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFID) powinna konkretnie wyznaczyć ogólnounijny cel 10 000–15 000 publicznych i docelowych punktów ładowania
(o większej mocy) nie później niż w 2025 roku oraz 40 000 - 50 000 punktów ładowania nie później niż w 2030 roku. Ponadto cel polegający na wyznaczeniu co najmniej 40 000 punktów
o niższej mocy (100 kW) tj. publiczne ładowarki nocne na parkingach dla ciężarówek przy autostradach, powinien zostać zrealizowany do 2030 roku.

ACEA
Według ACEA mapa z liczbą punktów ładowania ciężarówek elektrycznych w Europie (27 państw członkowskich UE oraz Wielka Brytania) do 2030 roku


Aby zagwarantować dostępność niezbędnej liczby punktów ładowania do 2025 i 2030 roku
we wszystkich państwach członkowskich UE, zaktualizowana dyrektywa AFID powinna określać wiążące cele dla każdego państwa członkowskiego.

Aby uwzględnić znacznie wyższe zapotrzebowanie na moc pojazdów ciężkich, należy m.in. zdefiniować trzy kategorie mocy: poniżej 350 kW, 350-500 kW i powyżej 500 kW. (ww)