Europa potrzebuje gęstej sieci ładowarek
ACEA wzywa zatem Parlament Europejski i Radę do znacznego wzmocnienia wniosku Komisji, aby do 2030 r. Europa mogła zbudować gęstą sieć infrastruktury ładowania i tankowania
03.11.2021

Europa potrzebuje gęstej sieci ładowarek

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) ostrzega decydentów UE przed podwójnym problemem związanym z infrastrukturą ładowania samochodów elektrycznych: nie tylko rażący brak ładowarek w całym regionie, ale bardzo niewiele z nich może faktycznie ładować pojazdy z akceptowalną prędkością.

ACEA bije na alarm, ponieważ rządy krajowe i Parlament Europejski mają przygotować swoje stanowiska w sprawie rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) zaproponowanego przez Komisję Europejską w lipcu. AFIR jest centralnym elementem europejskiego pakietu klimatycznego „Dopasuj się do 55”, który obejmuje również nowe cele CO2 w samochodach.

Z około 225 000 ładowarek publicznych dostępnych obecnie w UE tylko 25 000 nadaje się do szybkiego ładowania. Innymi słowy, zaledwie jeden na dziewięć europejskich punktów ładowania to szybka ładowarka (o mocy ponad 22kW). Pozostałe punkty ładowania (o mocy 22kW lub mniejszej) to wiele zwykłych lub ogrodowych gniazdek o małej mocy.

Ładowanie samochodu elektrycznego za pomocą jednego z tych 200 000 gniazdek o niskiej technologii może zająć nawet całą noc. Natomiast użycie szybkiej ładowarki o dużej pojemności może skrócić ten czas do mniej niż godziny. Jednak szybkie ładowarki nadal stanowią zaledwie ułamek (11%) europejskiej sieci infrastrukturalnej.

- Aby przekonać więcej obywateli do przejścia na energię elektryczną, musimy usunąć wszystkie problemy związane z ładowaniem. Ludzie muszą widzieć mnóstwo ładowarek w swoim codziennym otoczeniu, a te punkty ładowania muszą być szybkie i łatwe w użyciu – bez konieczności czekania w długich kolejkach – powiedział dyrektor generalny ACEA, Eric-Mark Huitema.

ACEA wzywa zatem Parlament Europejski i Radę do znacznego wzmocnienia wniosku Komisji, aby do 2030 r. Europa mogła zbudować gęstą sieć infrastruktury ładowania i tankowania, w tym wystarczającą liczbę szybkich ładowarek w każdym państwie członkowskim UE. (ww)