Co dalej w elektromobilności? Raport LeasePlan EV
LeasePlan przygotował Raport EV Readiness Index- Co dalej w elektromobilności?
23.04.2021

Co dalej w elektromobilności? Raport LeasePlan EV

Największą zmianą mającą wpływ na całą branżę mobilności jest przejście z silników spalinowych (ICE) na pojazdy elektryczne o zerowej emisji spalin (EV). Trudno określić kiedy nastąpi ta zmiana, zwłaszcza z perspektywy zarządzania flotą międzynarodową. Tym bardziej, że warunki i możliwości, które ułatwiają elektryfikację różnią się w zależności od kraju.


Obawy społeczne dotyczące zmian klimatycznych, presja regulacyjna, społeczna odpowiedzialność biznesu i niższe ceny EV sprawiają, że coraz częściej będziemy wybierać pojazdy elektryczne. LeasePlan przygotował Raport EV Readiness Index- Co dalej w elektromobilności? Pozwala on w przejrzysty sposób sprawdzić trzy główne wskaźniki wpływające na proces elektryfikacji w 22 kluczowych krajach europejskich: wielkość rynku EV, dostępność infrastruktury ładowania oraz koszty eksploatacji pojazdów elektrycznych. Najnowsza edycja raportu EV Readiness Index zawiera również nowości na rynku pojazdów elektrycznych, które pojawią się w 2021 roku. Ceny EV zaczynają się od 17 tys. Euro (plus VAT, cena przed dopłatami rządowymi).

LeasePlan
Raport to nie tylko ogólny ranking krajów, ale szczegółowe dane dla każdego z kluczowych czynników, które dostarczają praktycznych informacji na temat gotowości rynków do wprowadzenia pojazdów elektrycznych. Raport jest materiałem, który może pomóc międzynarodowym menedżerom flot w podejmowaniu decyzji dotyczących elektryfikacji firmowych flot

Nowe pojazdy elektryczne: od braku wyboru do pełnej gamy

Autorzy raportu wskazują, że w 2021 r. nastąpi boom na nowe modele pojazdów z napędem elektrycznym w każdym segmencie rynku. Najważniejsze jest dopasowanie pojemności baterii do potrzeb nabywców: zbyt mała bateria nie jest atrakcyjna kupujących, ale bateria o większej pojemności znacznie zwiększa cenę zakupu auta. Aby rozwiązać ten problem, niektórzy producenci OEM (Original Equipment Manufacturers) oferują różne rozmiary baterii dla tego samego modelu samochodu - ten trend będzie się cieszył coraz większą popularnością w przyszłości.

Infrastruktura: najsłabsze ogniwo

Infrastruktura ładowania jest najsłabiej ocenianym wskaźnikiem.
Niską punktację osiągnęły nawet kraje, które zajęły najwyższe pozycje w rankingu. Najnowszy raport LeasePlan Mobility Insights Raport nt. pojazdów elektrycznych i zrównoważonego rozwoju pokazuje, że brak infrastruktury ładowania jest główną przeszkodą w przejściu na pojazdy elektryczne. Tylko w 2020 r. nastąpił 43% wzrost liczby publicznych stacji ładowania w całej Europie, osiągając łączną liczbę
prawie 260 000.
Najwięcej publicznych stacji ładowania znajduje się w: Holandii (>61,000), Francji (<45,000) i Niemczech (>43,000). Ilość ładowarek na ilość mieszkańców: Holandia (3,53 ładowarki na 1 000 mieszkańców), Norwegia (3,40) i Luksemburg (1,54).

LeasePlan
Raport to nie tylko ogólny ranking krajów, ale szczegółowe dane dla każdego z kluczowych czynników, które dostarczają praktycznych informacji na temat gotowości rynków do wprowadzenia pojazdów elektrycznych. Raport jest materiałem, który może pomóc międzynarodowym menedżerom flot w podejmowaniu decyzji dotyczących elektryfikacji firmowych flot

Odnosząc się do sytuacji w naszym kraju autorzy raportu wskazują, że elektromobilność w Polsce wciąż znajduje się w początkowej fazie rozwoju.
Sytuacja nie zmieni się, dopóki Polska nie zacznie prowadzić bardziej aktywnej polityki w obszarze elektromobilności. Zakres obecnego wsparcia rządowego jest bardzo ograniczony. Dzięki wdrożeniu rozszerzonego systemu subsydiów i rozbudowie sieci ogólnodostępnej infrastruktury ładowania Polska mogłaby stać się wizytówką dla rozwoju elektromobilności w Europie Wschodniej.