Brak równowagi we wprowadzaniu punktów ładowania aut elektrycznych w UE
Obecnie w UE dostępnych jest mniej niż 225 000 punktów ładowania aut elektrycznych
30.06.2021

Brak równowagi we wprowadzaniu punktów ładowania aut elektrycznych w UE

Aż 70% wszystkich stacji ładowania w Unii Europejskiej jest rozmieszczonych w zaledwie trzech krajach Europy Zachodniej: Holandii (66 665), Francji (45 751) i Niemczech (44 538). Razem kraje te stanowią zaledwie 23% całkowitej powierzchni UE. Natomiast pozostałe 30% infrastruktury jest rozproszone w pozostałych 77% regionu.

Aby zilustrować, jak asymetryczny jest rozkład ładowarek, Rumunia – około sześć razy większa niż Holandia – liczy tylko 493 punkty ładowania, czyli 0,2% całości UE.

Ten dwutorowy rozwój infrastruktury rozwija się wzdłuż linii podziału między bogatszymi państwami członkowskimi UE w Europie Zachodniej a krajami o niższym PKB w Europie Wschodniej, Środkowej i Południowej. Kraje o znacznej większym terytorium, ale niższym PKB, takie jak Polska (0,8% ładowarek w UE) i Hiszpania (3,3%), wydają się pozostawać w tyle.

Różnica między Niemcami, krajem numer trzy (odpowiadającym za 19,9% wszystkich punktów ładowania w UE), a Włochami numer cztery (5,8%) jest już ogromna, a udział ładowarek szybko spada.

ACEA


To niejednolite wdrożenie w UE infrastruktury zarówno ładowania, jak i uzupełniania paliwa dla samochodów z napędem alternatywnym było oczywiste, odkąd w 2018 roku Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) rozpoczęło coroczną analizę. Bez zdecydowanych działań jest mało prawdopodobne, aby w nadchodzących latach sytuacja się poprawiła.

Ponieważ Komisja Europejska przygotowuje się do przeglądu dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych, ACEA wzywa do ustanowienia wiążących celów dla każdego państwa członkowskiego UE – nie tylko dla ilości punktów ładowania samochodów elektrycznych, ale także dla stacji wodorowych dla samochodów z ogniwami paliwowymi.

- Nadszedł czas, aby rządy w całej Europie nabrały tempa w wyścigu do bardziej ekologicznej mobilności – powiedział Eric-Mark Huitema, dyrektor generalny ACEA.

Według wyliczeń Komisji dalszy spadek emisji CO2 z samochodów do -50% w 2030 r. wymagałby około 6 milionów publicznie dostępnych punktów ładowania. Obecnie dostępnych jest mniej niż 225 000, co przekłada się na niewiarygodny 27-krotny wzrost w ciągu mniej niż dekady. (ww)

Top 5: kraje z największą ilością ładowarek

  1. Holandia (66 665)
  2. Francja (45 751)
  3. Niemcy (44 538)
  4. Włochy (13 073)
  5. Szwecja (10370)

Top 5: kraje z najmniejszą liczbą ładowarek

  1. Cypr (70)
  2. Malta (96)
  3. Litwa (174)
  4. Bułgaria (194)
  5. Grecja (275)