Bezemisyjna flota receptą na czyste powietrze i obniżenie CO2
Polska, z niemal 1,2 milionami zarejestrowanych ciężarówek, posiada największą flotę samochodów ciężarowych w Europie
01.02.2021

Bezemisyjna flota receptą na czyste powietrze i obniżenie CO2

Aby do 2030 r osiągnąć docelowe poziomy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych, na drogi będzie musiało wjechać blisko 200 tys. nowych bezemisyjnych ciężarówek. Wymagałoby to 100-krotnego wzrostu w okresie poniżej 10 lat.

W opublikowanej niedawno strategii mobilności Komisja Europejska wyznaczyła cel, aby do 2030 r. po drogach poruszało się około 80 tys. ciężarówek o zerowej emisji, co w rzeczywistości znacznie odbiega od wymagań wynikających z rozporządzenia dotyczącego emisji CO2 (obniżenia emisji o 30%).

- Biorąc pod uwagę fakt, że polska flota transportowa jest jedną z największych w Europie, zmiany, których oczekuje Komisja Europejska – czyli zwiększenia liczby pojazdów niskoemisyjnych - będą dla polskich przewoźników niebywale ważne, bo będą wymagały od nich dostosowania taboru do nowych regulacji – mówi Jakub Faryś, prezes PZPM.

Pamiętać jednak należy, że aby to ciężarówki bezemisyjne stały się preferowanym wyborem przewoźników, potrzebne są pilne działania zarówno na szczeblu europejskim jak i państw członkowskich. Obejmuje to zmianę struktury opłat drogowych oraz, co najważniejsze, zapewnienie gęstej sieci infrastruktury ładowania i tankowania dostosowanej do transportu niskoemisyjnego.

- Europejscy producenci ciężarówek są zobowiązani do wprowadzania na rynek bezemisyjnych samochodów ciężarowych i będą zwiększać swoją ofertę pojazdów bezemisyjnych w ciągu najbliższych kilku lat, jednakże sami nie będą w stanie dokonać tak radykalnej i bezprecedensowej transformacji - stwierdza Eric-Mark Huitema, dyrektor generalny ACEA.

Ranking flot użytkowych

Nowy raport ACEA podaje również dane dotyczące floty pojazdów użytkowych- ciężarówek, samochodów dostawczych i autobusów - eksploatowanych obecnie w Europie: Polska, z niemal 1,2 milionami zarejestrowanych ciężarówek, posiada największą flotę samochodów ciężarowych, tuż za nią plasują się Niemcy (1 010 742) i Włochy (946 393). Najstarszą flotą w UE dysponuje Grecja – tu średni wiek ciężarówki wynosi ponad 21 lat , podczas gdy najnowsze ciężarówki jeżdżą w Austrii (6,4 roku).

W całej UE jeździ ponad 28 milionów samochodów dostawczych, a największą flotą 6 milionów samochodów dostawczych dysponuje Francja. Średni wiek lekkich samochodów dostawczych w UE wynosi 11,6 lat. Spośród czterech głównych rynków UE, najstarszą flotę samochodów dostawczych posiada Hiszpania (13,0 lat), tuż za nią są Włochy (12,6 lat). Prawie 90% floty samochodów dostawczych w UE jest napędzanych olejem napędowym, a zaledwie 0,3% samochodów dostawczych w UE jest zasilanych bateriami.

W całej Unii Europejskiej jeździ około 692 207 autobusów, z czego prawie połowa znajduje się w samych trzech krajach: Polsce, Włoszech i Francji. Średni wiek autobusów na drogach UE to 11,7 lat.
Autobusy z silnikami wysokoprężnymi nadal stanowią 94,5% floty UE, a tylko 0,6% to autobusy elektryczne. Jak zauważa prezes PZPM, Jakub Faryś: Polska stała się europejskim liderem, jeżeli chodzi o liczbę elektrycznych autobusów miejskich. Na koniec ub. roku park autobusów elektrycznych w Polsce liczył 430 szt. , a w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. ich flota powiększyła się o 201 zeroemisyjnych pojazdów, co w porównaniu z rokiem 2019 oznacza zmianę o 253% r/r. (ww)