Samochody autonomiczne – w 2030 r. na ulicach Warszawy
Do wdrożenia samochodów autonomicznych potrzebna jest m.in. sztuczna inteligencja, współpraca z infrastrukturą, edukacja, pilotaże czy zachęty finansowe (Foto: VW)

Samochody autonomiczne – w 2030 r. na ulicach Warszawy

Na całym świecie trwają badania zmierzające do wprowadzenia na drogi samochody autonomiczne czyli takie, w których w czasie jazdy kierowca nie będzie potrzebny. Pracuje także nad tym warszawski Instytut Transportu Samochodowego, który zamyknął właśnie projekt „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego”.Celem projektu było przygotowanie Polski do wyzwań związanych z bezpieczeństwem wdrażania pojazdów autonomicznych, analiza wpływu użytkowania pojazdów i systemów automatyzujących na zagadnienia mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego i utworzenie Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych.

Projekt, który odbywał się w latach 2017-2022, obejmował 21 zagadnień. Główne z nich to: badania pojazdów na odcinku zamkniętym i w warunkach rzeczywistych; katalog potrzeb, barier i wytycznych dla kształcenia kadr technicznych i menedżerskich w zakresie CAV w Polsce; założenia nowelizacji aktów prawnych w zakresie dopuszczenia do testów; badania świadomości zagadnień pojazdów autonomcznych.

Co Polacy wiedzą o autonomicznych pojazdach

W ramach projektu przeprowadzono badania na reprezentatywnej grupie 1000 polskich obywateli, jako potencjalnych użytkowników, dzięki którym wiemy, że:

- około 70% respondentów słyszało o pojazdach autonomicznych i badaniach prowadzonych za granicą, a także wskazało jako efekt poprawę warunków życia;
- 80% respondentów nie słyszało o testowaniu pojazdów w Polsce;
- 61,3% wskazuje brak zaufania do niezawodności technologii automatyzacji pojazdów;
- 69,2% nie chce zmian możliwości kierowania, a 22,3% nie ma jeszcze zdania;
- 81,5% wskazuje na wysoką cenę pojazdów autonomicznych;
- 56,8% ma brak wiary w efektywność ruchu uwzględniającego ruch pojazdów tradycyjnych i autonomicznych;
- 32,8% tak, 32,6% raczej tak, uważa za barierę brak regulacji dotyczącej odpowiedzialności prawnej za wypadki drogowe z udziałem pojazdów autonomicznych,
- 32% tak, 31,6% raczej tak zauważa brak odpowiednich przepisów ruchu drogowego;
- 25,1% tak, 42,6% zwraca uwagę na niedostateczny poziom technologii.

Dla ekspertów problemem jest odpowiedzialność za powstałe szkody wyrządzone przez pojazdy autonomiczne, brak regulacji prawnych w zakresie homologacji pojazdów, koszty
i brak dostosowania infrastruktury drogowej do tego typu technologii.

Transport drogowy, w którym występuje ruch mieszany, elastyczny, powszechny
i na masową skalę jest nielada wyzwaniem. Do wdrożenia samochodów autonomicznych potrzebna jest sztuczna inteligencja, współpraca z infrastrukturą, edukacja, pilotaże, zachęty finansowe, współpraca organów rządowych z samorządami i biznesem, przygotowana kadra specjalistów.

ITS

W dążeniu do doskonałości

Żeby osiągnąć doskonałość w tym względzie trzeba pokonać poszczególne poziomy, czyli:

Poziom 1 – samochód wyposażony jest w zaawansowany system wspomagania kierowcy. Wspiera czynności takie jak kontrola toru jazdy, prędkości.

Poziom 2 – samochód wyposażony jest w zaawansowany system wspomagania kierowcy, który kontroluje tor jazdy i prędkość jednocześnie. Kierowca zobowiązany jest stale monitorować środowisko jazdy i wykonywać pozostałe czynności związane z prowadzeniem samochodu.

Poziom 3 – samochód posiada zautomatyzowany układ prowadzenia, umiejętność obserwowania otoczenia i samodzielne podjęcie decyzji przez pojazd. Kierowca musi być
w każdym momencie gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem.

Poziom 4 – samochód wykonuje wszystkie zadania związane z prowadzeniem, może sam interweniować. Pojazd jest ograniczony geograficznie. Człowiek nie musi być gotowy
do przejęcia kontroli nad pojazdem.

Poziom 5 – pełna autonomia, pojazd nie wymaga ludzkiej uwagi i nie ma ograniczeń geograficznych. Człowiek jest tylko pasażerem.

Przyszłość jak telefonii komórkowej

Przyszłość autonomicznego samochodu będzie miała wiele wspólnego z telefonem komórkowym. Aktualizacja systemu odbywać się będzie bezprzewodowo, samochód będzie częścią globalnej sieci, co też budzi wątpliwości w stosunku do zagrożeń związanych z cyberatakami i awarią systemów sterowania. Stąd też istotną zmianę odgrywa bezpieczeństwo i przepływ danych.
Do doskonałości brakuje jeszcze dużo, choć już niektórzy, jak chociażby CarSharing Panek zamierza w 2030 roku przewozić po Warszawie ludzi wykorzystując pojazdy autonomiczne.