Pomocny wideorejestrator
Używanie smartfonu podczas jazdy jest niebezpieczne, ponieważ osłabia naszą czujność i rozprasza uwagę
20.06.2022

Pomocny wideorejestrator

Niebawem czas wakacyjnych oraz weekendowych podróży, a co za tym idzie czas wzmożonego ruchu na drogach. Jest to również okres, w którym powinniśmy zachować dużą ostrożność podczas prowadzenia pojazdów. Marka Nextbase, lider branży wideorejestratorów, przeprowadziła międzynarodowe badanie, w którym zapytała kierowców o szereg aspektów związanych z prowadzeniem pojazdów.


Oto wnioski z tego badania

Niebezpieczny sen

Wakacyjne podróże to najczęściej długie dystanse oraz wzmożony ruch, który rozciąga je w czasie. Dlatego niezwykle istotne jest dokonywanie postojów. Pozwoli to uniknąć niezwykle niebezpiecznego zjawiska, jakim jest zaśnięcie za kierownicą, które może być przyczyną nawet 30% wypadków drogowych.

W badaniu dla marki Nextbase 10% polskich respondentów przyznało, że zdarzyło im się „przysnąć” za kierownicą. Jeżeli przyjrzymy się odpowiedziom z uwzględnieniem podziału na płci, to zdecydowanie częściej odpowiedź twierdzącą wskazywali mężczyźni (13%) niż kobiety (6%).
W skali światowej Polacy pod tym względem wypadają dobrze. Jedynie w przypadku Niemców, Brytyjczyków oraz Holendrów mieliśmy do czynienia z mniejszym odsetkiem wskazań – po 9%. Najwięcej osób, które przyznały się do zaśnięcia za kierownicą było w Stanach Zjednoczonych (19%) oraz Australii (16%).

Wypadki spowodowane zaśnięciem za kierownicą mają najczęściej miejsce, gdy natężenie ruchu jest niewielkie, co dodatkowo rozpręża kierowcę. Również z tego względu, przy braku świadków, uzyskanie dowodów dla ubezpieczyciela jest utrudnione. Rozwiązaniem takiego problemu mogą być kamery samochodowe, które rejestrują zdarzenia.

Nextbase


Używanie smartfonów

Używanie smartfonu podczas jazdy jest niebezpieczne, ponieważ osłabia naszą czujność i rozprasza uwagę, a podczas prowadzenia samochodu każda sekunda roztargnienia może skutkować poważnymi konsekwencjami. Mimo to aż 21% polskich respondentów przyznało, że zdarza im się korzysta z telefonu bez zestawu głośno mówiącego. Ponownie częściej zjawisko to występuje w przypadku mężczyzn (26%) niż kobiet (16%).

Dużo mówią w tym zakresie również inne dane demograficzne. Najczęściej korzystać z telefonu podczas jazdy zdarza się ludziom młodym, a odsetek ten spada w kolejnych grupach wiekowych:

• Wiek 18 – 24 (lat) – 34%
• Wiek 25 – 34 (lat) – 25%
• Wiek 35 – 44 (lat) – 25%
• Wiek 45 – 54 (lat) – 19%
• Wiek 55+ (lat) – 14%

Systemy wspomagania kierowców

W badaniu zapytano również polskich kierowców o to czy ich samochody są wyposażone w systemy wspomagania, jak asystent martwego pola czy utrzymania pasa ruchu. W 22% przypadków mieliśmy do czynienia z odpowiedzią twierdzącą.

Oto jak na tym tle wypadają Polacy na tle innych krajów: Australia – 24%, Kanada – 27%, Czechy – 19%, Niemcy – 25%, Francja – 23%, Holandia – 21%, Polska – 22%, Szwecja – 29%, Wielka Brytania – 23%, Stany Zjednoczone – 28%.

Co Polaków denerwuje podczas podróży

Jak wynika z badania, Polacy podróżują samochodami dużo. Aż 41% respondentów zadeklarowało, że miesięcznie przemierza ponad 600 km. Jako największe wyzwania ze strony natury zdecydowanie najczęściej wskazywane były zmieniające się warunki drogowe (63%), a na dalszych miejscach mgły (28%) oraz oślepianie przez słońce (8%). Z kolei u pozostałych uczestników ruchu drogowego najbardziej denerwują nas takie zachowania jak: nieodpowiedzialna jazda (34%), korki (25%), jazda „na zderzaku” (11%) oraz szeroko pojęta agresja drogowa (11%). W tym kontekście nie dziwi fakt, że aż 76% polskich respondentów stwierdziło, że czułoby się bardziej komfortowo podczas podróży, mając zainstalowany w samochodzie wideorejestrator.

Dodatkowo wcześniejsze badania marki Nextbase wykazały, że posiadanie w kamery samochodowej zmniejsza prawdopodobieństwo niebezpiecznej lub lekkomyślnej jazdy o 33%. W tym kontekście respondenci zostali zapytani czy zgadzają się z tezą, że wideorejestrator istotnie wpływa na bezpieczeństwo drogowe. Aż 66% polskich respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej. (ms)