Grupa Renault – jeszcze bardziej ekologiczna i społeczna
Luca de Meo, prezes Grupy Renault
06.05.2021

Grupa Renault – jeszcze bardziej ekologiczna i społeczna

Bezdyskusyjnie Grupa Renault znajduje się w czołówce światowej firm, które ochronę środowiska i przemiany społeczne stawia na jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszym miejscu w swoich planach strategicznych. To właśnie w Europie Renault jest bezdyskusyjnym liderem w elektryfikacji swoich aut, a co się z tym wiąże we wszelkich działaniach środowiskowych i społecznych z tym związanych.


Mimo niewątpliwych osiągnięć , Grupa konsekwentnie poszerza swoje działania w tym kierunku. Dowodem tego jest ogłoszona nowa strategia środowiskowa i społeczna, która stanowi impuls dla wydajności i innowacyjności firmy. Została ona włączona do planu strategicznego Renaulution.

Oto niektóre szczegóły dotyczące realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w ramach planu strategicznego Renaulution. Opiera się ona na trzech głównych filarach związanych z działalnością firmy: transformacji ekologicznej, bezpieczeństwie klientów na drodze i pracowników w miejscu pracy oraz integracji, koncentrując się na zatrudnialności i równości zespołów.

- Nasza odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo stanowi jeden z rozdziałów programu Renaulution. Zobowiązania w zakresie dekarbonizacji, bezpieczeństwa użytkowników naszych pojazdów i pracowników w miejscu pracy oraz integracji społecznej odpowiadają strategicznym wyzwaniom i wspierają tworzenie wartości. Plan działania opracowany wspólnie z pracownikami i w oparciu o nasze wartości, takie jak innowacyjność i solidarność, cieszy się poparciem komitetu wykonawczego i w pełni wpisuje się w naszą działalność. Przyczyniając się do przemiany Grupy, te zobowiązania odpowiadają naszej - powiedział z okazji prezentacji programu Luca de Meo, prezes Grupy Renault.

Renault
Luca de Meo, prezes Grupy Renault

Transformacja ekologiczna

Poza zobowiązaniami w zakresie elektryfikacji pojazdów, zakładającymi, że w 2025 roku samochody elektryczne będą stanowić 65% sprzedaży, a w 2030 roku 90% w przypadku marki Renault w Europie, Grupa dąży do osiągnięcia neutralności węglowej w Europie do 2040 roku, a na całym świecie do 2050 roku. Działając od 2005 roku na rzecz zmniejszenia oddziaływania pojazdów na środowisko w całym cyklu życia, Grupa przyspiesza proces dekarbonizacji, wyznaczając już teraz cele na lata 2025 i 2030.

Nowe inicjatywy związane z transformacją ekologiczną obejmują m.in. następujące działania:

o Grupa rozpoczyna dekarbonizację zakupów, począwszy od sześciu komponentów (stal, aluminium, polimery, komponenty elektroniczne, opony i szkło), które obecnie odpowiadają za 90% śladu węglowego tej działalności. Aby zachęcić cały ekosystem do produkowania w bardziej zrównoważony sposób, stopniowo wprowadzane będą opłaty za emisję dwutlenku węgla. Ambicją Grupy jest zmniejszenie śladu węglowego zakupów o 30% do 2030 roku (w CO2 / na kg materiału).

o Model R5, montowany we Francji z wykorzystaniem energii niskoemisyjnej, będzie udoskonalany od 2025 roku poprzez montaż bardziej ekologicznych akumulatorów, których ślad węglowy zostanie zmniejszony o co najmniej 20% (w porównaniu z ZOE w 2020 r.). Niezależnie od tego Grupa pracuje nad zapewnieniem odpowiedzialnych i zrównoważonych dostaw surowców. Uzupełnieniem zobowiązania jest współpraca przemysłowa z Veolią i Solvayem w zakresie recyklingu metali z akumulatorów (kobalt, nikiel, lit itp.) w obiegu zamkniętym.

o Jeśli chodzi o produkcję, Grupa stawia sobie za cel zmniejszenie emisji swoich zakładów na świecie o 50% do roku 2030 (w porównaniu z 2019 r.). Aby zrealizować ten cel, firma zainwestuje 20 mln euro w instalacje przemysłowe, co przyniesie nawet 90 mln euro oszczędności w postaci rachunków za energię i unikniętych kar za emisję dwutlenku węgla. Do 2025 roku zakłady Electro-Northpole osiągną neutralność węglową, podobnie jak inne zakłady w Europie do 2030 roku.

o W Re-Factory we Flins i w spółkach zależnych Renault Environment, demontaż i recykling części samochodowych, w tym akumulatorów, wygeneruje ponad miliard euro obrotów w 2030 roku.

Bezpieczeństwo klientów na drodze i pracowników w miejscu pracy

Chcąc przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych, Grupa proponuje konkretne rozwiązanie oparte na dwóch aspektach: zapobieganiu wypadkom i ułatwianiu pracy służb ratunkowych. Program bezpieczeństwa prewencyjnego działa na trzech poziomach:

o Wykrywanie: Safety score będzie analizował dane dotyczące jazdy za pomocą czujników umieszczonych w pojeździe, aby zachęcić do bezpieczniejszej jazdy,

Prowadzenie: system Safety Coach będzie informował kierowców w czasie rzeczywistym o potencjalnych zagrożeniach na trasie w oparciu o dane z otoczenia oraz wskazywał miejsca, w których, jak mówią statystyki, dochodzi do wypadków,

o Działanie: w przypadku bezspornego zagrożenia (zbyt niebezpieczny zakręt, niekontrolowana jazda przez dłuższy czas, senność itp.) system może przejąć kontrolę nad samochodem. Następnie dzięki funkcji Safe guardian pojazd zwolni i automatycznie zjedzie w bezpieczne miejsce.

o Od 2022 r. Megane-E będzie wyposażony w system automatycznego dostosowywania do prędkości zgodnej z przepisami, ustawionej domyślnie. Prędkość będzie również ograniczona w zależności od pojazdu i nie będzie przekraczać 180 km/h.

o Wreszcie w celu skrócenia czasu reakcji służb ratunkowych i ułatwienia dostępu do pojazdu w razie wypadku Grupa opracowała również dwie istotne innowacje, które znajdą się we wszystkich pojazdach wprowadzanych w przyszłości na rynek europejski:

- Fireman access ułatwia interwencję straży pożarnej w razie pożaru akumulatora w wyniku wypadku. Skraca to znacznie czas interwencji (z prawie dwóch godzin do kilku minut). System, stosowany już w pojazdach elektrycznych, znajdzie się we wszystkich pojazdach hybrydowych typu plug-in i elektrycznych wprowadzanych w najbliższym czasie na rynek przez Grupę.

- Rescue code pozwala strażakom zidentyfikować pojazd przy użyciu kodu QR i uzyskać dostęp do informacji konstrukcyjnych, co w razie poważnego wypadku przyspiesza udzielenie pomocy pasażerom o prawie 15 minut. Jednocześnie Grupa przeszkoliła strażaków w 12 krajach europejskich w zakresie stosowania kodu i przekazała im kilkaset pojazdów, aby mogli ćwiczyć i korzystać z nich w czasie szkoleń.

Plan bezpieczeństwa obejmuje również zobowiązania wobec pracowników Grupy. Jego celem jest zero wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Grupa postawiła sobie też za cel zapewnienie optymalnej opieki medycznej wszystkim swoim pracownikom na całym świecie. (oprac. ms)