Niewidoczne znaczniki na oponach
Do roku 2050 wszystkie materiały wykorzystywane przez firmę do produkcji opon będą pochodzić ze zrównoważonych źródeł
22.12.2022

Niewidoczne znaczniki na oponach

Firmy Continental i Security Matters po raz pierwszy wykorzystały substancję znacznikową dla kauczuku naturalnego wykorzystywanego w procesie produkcyjnym opon. Chemiczna substancja została specjalnie przygotowana w celu stosowania z kauczukiem, aby zapewnić większą przejrzystość całego łańcucha dostaw opon i innych produktów gumowych firmy Continental.


Zastosowanie substancji znacznikowych umożliwia niewidoczne oznakowanie kauczuku informacjami o jego pochodzeniu geograficznym. Oznacza to, że surowiec i jego pochodzenie mogą być weryfikowane na każdym etapie łańcucha dostaw. W ten sposób Continental jeszcze bardziej wzmacnia swoją pionierską rolę w zaangażowaniu na rzecz przejrzystości całego łańcucha dostaw. Do roku 2050 wszystkie materiały wykorzystywane przez firmę do produkcji opon będą pochodzić ze zrównoważonych źródeł.

Po tym, jak technologia znaczników przeszła pierwszy test, Continental planuje w przyszłości wykorzystać ją na większą skalę podczas procesu pozyskiwania gumy, a także zintegrować ją z innymi produktami gumowymi. Znaczniki mogą znaleźć zastosowanie np. w połączeniu z technologią blockchain. Mogłoby to stanowić dodatkowe wsparcie dla wolnego od manipulacji monitorowania zgodności z normami i kryteriami jakościowymi w całym złożonym łańcuchu dostaw kauczuku.

Firma Continental wyznaczyła sobie cel aby zostać najbardziej postępowym producentem oponiarskim pod względem odpowiedzialności środowiskowej i społecznej do roku 2030. Najpóźniej do 2050 roku firma zamierza wykorzystywać w swoich oponach materiały w 100% pozyskane w sposób zrównoważony i chce osiągnąć pełną neutralność klimatyczną całego łańcucha dostaw. (ms)