Bezemisyjne programy producentów samochodów
W ograniczeniu emisji niezwykle ważna jest rola firm biorących udział w łańcuchu dostaw

Bezemisyjne programy producentów samochodów

Wiele firm podejmuje działania mające na celu ograniczenie emisji CO2. Jednak same samochody nie załatwiają szeroko pojętego tematu jakim jest ekologia w motoryzacji. Zasilanie samochodów prądem elektrycznym, niekiedy uznawanym za „brudny”, gdyż w zdecydowanej większości w Polsce pochodzi z węgla, nie załatwia sprawy.Grupa BMW już na etapie projektowania uwzględnia redukcję CO2 w całym łańcuchu wytwarzania. Koncepcja opiera się m.in. na stosowaniu naturalnych materiałów lub tych pochodzących z recyklingu. Przykładowo skóra w linii stylistycznej w elektrycznym iX garbowana jest naturalnym ekstraktem z liści oliwnych, co pozwala wyeliminować pozostałości chromu. W produkcji recyklingowi poddawane jest 99% odpadów, a od 2020 roku zakłady produkcyjne zaopatrywane są wyłącznie w energię ze źródeł odnawialnych.

- Aby skutecznie przyczynić się do ochron klimatu, dążymy do poprawy ogólnej równowagi ekologicznej naszych produktów, od zasobów po recykling – powiedział Oliver Zipse, prezes zarządu BMW AG.

Z kolei Mercedes-Benz wprowadza do seryjnej produkcji swoich aut stal wolną od emisji CO2, a także współpracuje ze dostawcami sukcesywnie zwiększając w produkcji komponenty i tworzywa z udziałem materiałów wtórnych. Jest to wyzwanie, gdyż jak dla przykładu podaje Mercedes-Benz: sedan Mercedes-Benz jest w około 50% wykonany ze stali; odpowiada to za około 30% emisji CO2 podczas procesu produkcji.

W ograniczeniu emisji niezwykle ważna jest rola firm biorących udział w łańcuchu dostaw. Ograniczenie niewypełnionych pojazdów bezpośrednio wpływa na zmniejszenie liczby kilometrów, a to przekłada się na zmniejszenie dwutlenku węgla.

Np. transport sieci Biedronka pokonuje rocznie 152 miliony kilometrów, a to wiąże się z emisją CO2 na poziomie około 100 tys. ton. Redukcja zbędnych przebiegów o 53 000 km przyniosła zmniejszenie emisji CO2 o 70,8 ton.

Grupa Raben rozpoczyna współpracę z Grupą PGE, w ramach której w Polsce w latach
2022-2029 powstaną farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 35 MWp. Pozwolić ma to Grupie Raben na zakup zielonej energii i zaspokojenie 100% potrzeb zeroemisyjnej energii.

- Cieszę się bardzo, że wszystkie nasze obiekty w 100% będą zasilane zieloną energią z farm fotowoltaicznych. Dzięki temu zmniejszymy emisję CO2 i przyczynimy się do realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju – powiedział Ewald Raben, CEO Grupy Raben.

Jak z powyższego wynika firmy nie tylko w teorii, ale również w praktyce ograniczają dwutlenek węgla dążąc do neutralności klimatycznej. Pocieszające w tym wszystkim jest to, że dzieje się to nie tylko u naszych zachodnich sąsiadów, ale również w Polsce.