Marcin Rokicki

Marcin Rokicki

Trener, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie opracowywania i wdrożeń polityki flotowej oraz zarządzania pojazdami firmowymi.

Jego praktyczne doświadczenie zakupowe jako kierownika administracyjnego i fleet managera procentuje podczas warsztatów z technik negocjacyjnych oraz optymalizacji kosztów.

Instruktor Safe & Eco Driving.
Zaangażowany w projekty Smart Grid wykorzystujące pojazdy elektryczne do zwiększenia efektywności sieci energetycznych.

Prelegent - ekspert podczas konferencji Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych.

Autor wielu artykułów w magazynach branżowych.