Zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach dzięki wsparciu z UE
Nowoczesne motocykle pomogą funkcjonariuszom Policji w sprawniejszym reagowaniu na wypadki poprzez zwiększenie ich mobilności
12.06.2021

Zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach dzięki wsparciu z UE

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z Komendą Główną Policji umowę na dofinansowanie zakupu 478 motocykli w wersji „RD” dla pionu ruchu drogowego Policji.


Projekt Komendy Głównej Policji pt. „Bezpieczniej na drogach – motocykle dla służby ruchu drogowego” kosztować będzie ponad 66 mln złotych, z czego dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie ponad 56 mln złotych.

CUPT
Nowoczesne motocykle zwiększą mobilność policjantów drogówki (Foto: CUPT)


Zawarta umowa zakłada zakup 478 motocykli z pełnym wyposażeniem, kaskami, kombinezonami letnimi i zimowymi dla policjantów oraz apteczkami i systemem łączności wraz z organizacją szkolenia dla ich użytkowników, co znacząco podniesie bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

- W Polsce zarejestrowanych jest już niemal 1 mln 700 tys. motocykli. W związku z rosnąca popularnością tego środka transportu konieczna jest poprawa bezpieczeństwa i tych użytkowników dróg. Policyjni motocykliści szybciej mogą dojechać na miejsce zdarzenia drogowego, ominąć korki czy inne przeszkody, a przez to szybciej i sprawniej udzielić pomocy – powiedział nadinsp. Dariusz Augustyniak, I zastępca Komendanta Głównego Policji.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z celów unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (ww)