Karta BP Plus Advertisement
Tunel na S2 w Warszawie bez ograniczeń tonażowych
4,6 km trzypasowej trasy pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów, której połowę długości stanowi najdłuższy drogowy tunel w Polsce
22.07.2022

Tunel na S2 w Warszawie bez ograniczeń tonażowych

Na okres dwóch miesięcy, od 1 sierpnia do 30 września br., przestanie obowiązywać godzinowy zakaz poruszania się pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton. Dotyczy to odcinka S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska. W tym okresie wszystkie pojazdy ciężarowe będą mogły przejechać przez całą S2 w Warszawie.

 

Od otwarcia ostatniego odcinka trasy S2 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów minęło pół roku. Pomimo odnotowanego wzrostu natężenia pojazdów (dotychczas przez tunel przejechało ok. 11,5 mln pojazdów), nie wpłynęło to na zwiększenie liczby zdarzeń drogowych.

Zaprojektowany układ drogowy od węzła Konotopa do węzła Lubelska, w przekroju dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z jezdniami zbiorczo – rozprowadzającymi na węźle Opacz, zapewnia planowany poziom warunków bezpieczeństwa ruchu. Stąd GDDKiA podjęła decyzję o czasowym zniesieniu ograniczeń w ruchu dla pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton. Obserwacja a następnie analiza ruchu będą stanowić materiał do dalszego rozwoju strategii zarządzania ruchem w Warszawskim Węźle Drogowym.

Przejazd tunelem na warszawskim odciunku S2 jest pod całodobowym monitoringiem kamer (Foto: GDDKiA)


Wprowadzone zmiany oznakowania będą obowiązywały od 1 sierpnia do 30 września br., i będą polegały na zasłonięciu znaków B-5 z tabliczkami 16 t oraz tablic F-6, co będzie oznaczało czasowe zniesienie zakazu poruszania się pojazdów powyżej 16 t. Ponadto zostanie usunięte oznakowanie poziome i zasłonięte oznakowanie pionowe wyznaczające zatoki do kontroli pojazdów, które są zlokalizowane na węźle Warszawa Lotnisko i pomiędzy węzłami Lubelska a Patriotów.

Do wprowadzenia zmian w szczytach: porannym (7.00 - 10.00) oraz popołudniowym (16.00 - 20.00) obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton. Po wprowadzeniu czasowej zmiany w organizacji ruchu zostaną przeprowadzone pomiary natężenia ruchu i ocena warunki bezpieczeństwa.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa GDDKiA wystąpiła do Policji oraz ITD o patrolowanie drogi oraz prowadzanie kontroli i egzekwowanie wykroczeń w przypadku łamania przepisów prawa o ruchu drogowym. (ww)