Rewolucja w mandatach
Środki finansowe z grzywien mają trafić na budowę dróg (Foto: Policja)

Rewolucja w mandatach

Pod hasłem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowywana jest zmiana m.in. wysokości mandatów, kasowania punktów karnych, wysokości OC uzależnionej od liczby punktów karnych. To tylko wybrane kierunki, które mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw zakłada szereg zmian, które mają pomóc w walce z piratami drogowymi.
13 lipca Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian, rozpoczynając proces legislacyjny.

Projekt przewiduje:
- wprowadzenie renty dla osób najbliższych ofiar wypadku drogowego spowodowaną
umyślnie przez sprawcę ze skutkiem śmiertelnym kierującego pod wpływem alkoholu
lub środka odurzającego,
- niższe stawki OC dla kierujących bez wykroczeń i punktów karnych,
- zmianę w Kodeksie wykroczeń poprzez podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny
z 5 tys. zł do 30 tys. zł,
- zwiększenie wysokości grzywny nakładanej w postępowaniu mandatowym do 3,5 tys. zł,
a w przypadku zbiegu wykroczeń do 4,5 tys. zł,
- zwiększenie mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń,
- kasowanie punktów karnych po dwóch latach od dnia zapłacenia grzywny,
- zwiększenie jednorazowego nałożenia punktów karnych z 10 do 15,
- zniesienie szkoleń, po odbyciu których zmniejszana jest liczba punktów karnych.

Do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, środki finansowe z grzywien mają trafić na budowę dróg.

 • Za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego, np. nie zatrzymania się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu grzywna wyniesie mniej niż 1,5 tys. zł. Natomiast ponowne wykroczenie w ciągu 2 lat skutkować będzie grzywną nie mniejszą niż 3 tys. zł.
 • Wobec realnego zagrożenia sąd będzie mógł orzec zakaz prowadzenia pojazdu od 6 miesięcy
  do 3 lat.
 • Za jazdę pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego można będzie stracić auto, nawet
  w sytuacji gdy nie jest ono własnością sprawcy. Taka kara będzie w sytuacji spowodowania co najmniej niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Dodatkowo dla kierującego
  pod wpływem, sąd będzie mógł wymierzyć karę do 30 dni aresztu oraz minimalną grzywnę
  1,5 tys. zł w przypadku pojazdu innego niż mechaniczny, a w przypadku pojazdu mechanicznego 2,5 tys. zł.

  W przypadku popełnienia wykroczenia pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego po raz kolejny, kara pozbawienia wolności wynosić będzie co najmniej 2 lata, a przy spowodowaniu wypadku śmiertelnego lub sprowadzenia katastrofy nie mniej niż 8 lat.

  Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h ma skutkować mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od obszaru poruszania. Jeżeli w ciągu 2 lat będzie to ponowione, wówczas mandat wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł.

  Za objeżdżanie opuszczonych półzapór lub gdy opuszczanie, podnoszenie zapór
  na przejeździe kolejowym nie zostało zakończone ma grozić od 2 tys. zł do 30 tys. zł.

  Jak na razie zmiany są w fazie projektu. Jednak, gdy zostaną wdrożone w tym kształcie, czy tylko piraci drogowi odczują ich ciężar?