Powrót do normalności?
Wpływ pandemii koronawirusa na MŚP jest oceniany przez większość przedstawicieli przemysłu jako neutralny biznesowo
10.05.2021

Powrót do normalności?

Co trzecia firma produkcyjna spodziewa się powrotu koniunktury w branży jeszcze w tym roku – to najwięksi optymiści wśród wszystkich badanych branż w 7. edycji Barometru COVID-19. Co więcej, najmniej przedstawicieli przemysłu uważa, że epidemia koronawirusa ma niekorzystny wpływ na ich branżę. Tylko 21 proc.


EFL w badaniu Barometr COVID-19 po raz siódmy zapytał przedstawicieli polskiego przemysłu,
czy w kontekście kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa, sytuacja w ich branży w ciągu najbliższych 6 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian. 39 proc. przedsiębiorców ocenia, że sytuacja się poprawi, a 42 proc., że pozostanie bez zmian. 8 proc. zapytanych jest zdania, że się pogorszy.

Powyższe wyniki przekładają się na opinie dotyczące powrotu koniunktury. 1 na 3 przedstawicieli polskiego przemysłu jest zdania, że stanie się to jeszcze w tym roku. Tak optymistycznie w przyszłość nie patrzy żadna inna branża. 39 proc. producentów liczy natomiast na koniunkturę
w przyszłym roku, a 17 proc. w ciągu 2-3 lat.

Barometr EFL

Efekt pandemii?

Wpływ pandemii koronawirusa na MŚP jest oceniany przez większość przedstawicieli przemysłu jako neutralny biznesowo. Taką opinię wyraziło 56 proc. przedsiębiorców. Jednak należy zwrócić uwagę, że tylko co piąty wskazuje na negatywny charakter pandemii (21 proc.) – to najmniej
ze wszystkich sektorów. Co więcej, w opinii 23 proc. zapytanych COVID-19 ma raczej lub zdecydowanie korzystny wpływ na kondycję firmy.

Co ciekawe, produkcja jest branżą, w której upadki firm są najrzadziej wskazywane jako efekt pandemii. Tylko 9 proc. przedsiębiorców uważa, że w wyniku pandemii koronawirusa zamknie
się wiele firm produkcyjnych. Dla porównania, w HoReCa tego zdania jest aż 85 proc. zapytanych,
w handlu 54 proc., a w usługach 44 proc. Ponadto, w opinii 16 proc. zapytanych, dzięki pandemii COVID-19 polski przemysł rozwinie się. Tak wysokiego wyniku nie odnotowała żadna branża.

- Przedstawione wyniki badania są zbieżne z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w marcu br. produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 18,9 proc. rok do roku i 18,6 proc. w porównaniu z lutym br.
Choć w dużej mierze to zasługa niskiej bazy z zeszłego roku, to jednak widzimy ożywienie i wiele wskazuje, że w kolejnych miesiącach może być jeszcze lepiej
– podsumował Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL. (ww)