Nowy system zastąpi viaTOLL
07.05.2021

Nowy system zastąpi viaTOLL

Ministerstwo Finansów uruchomiło stronę etoll.gov.pl, która dostarcza kompleksową informację o nowym systemie poboru opłat e-TOLL. Została udostępniona w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Docelowo strona będzie dostępna w dziewięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, czeskiej, słowackiej, ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej i rosyjskiej.

Przypomnijmy, od 1 lipca 2020 r. właścicielem Krajowego Systemu Poboru Opłat i poszczególnych elementów, które wchodzą w jego skład, jest Minister Finansów. Natomiast podlegający mu Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) odpowiada za pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych i płatnych odcinkach autostrad, a także za utrzymanie, eksploatowanie i rozwijanie elektronicznego systemu poboru opłat. Poprzednio te obowiązki należały do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który przejął je 3 listopada 2018 r. od GDDKiA. Funkcjonujący obecnie system viaTOLL zostanie zastąpiony przez e-TOLL.

Informacje dostępne na stronie Na etoll.gov.pl znajdują się m.in. informacje o:

  • zasadach przejścia z viaTOLL do e-TOLL,
  • wysokości stawek,
  • kategoriach pojazdów,
  • sieci dróg płatnych,

oraz kalkulator pozwalający obliczyć należną opłatę za przejazd.

Wraz z wdrożeniem systemu e-TOLL zmieniona zostanie technologia wykorzystywana do poboru opłaty elektronicznej - komunikację radiową zastąpi pozycjonowanie satelitarne. Wprowadzony zostanie otwarty model dystrybucji urządzeń wykorzystywanych do naliczenia opłaty - aplikacja mobilna, urządzenia pokładowe i zewnętrzne systemy lokalizacyjne. Na stronie opublikowana jest aktualizowana na bieżąco informacja o zintegrowanych z systemem e-TOLL operatorach OBU/ZSL.

W drugiej połowie maja br. dla użytkowników zostanie uruchomione Internetowe Konto Klienta (IKK), w którym będzie można zarejestrować się do nowego systemu. IKK to konto dla każdego użytkownika e-TOLL, w którym będzie miał on dostęp do wszystkich danych, dokumentów i usług online. Uruchomienie systemu e-TOLL zostało zaplanowane na pierwszą połową czerwca br. (ww)

e-TOLL