Jak płacić za jazdę autostradami A2 i A4
Podczas przejazdu płatną autostradą pojazd może podlegać kontroli mobilnej lub drogowej (Foto: GDDKiA)

Jak płacić za jazdę autostradami A2 i A4

Świąteczne wyjazdy rodzinne czy wypoczynkowe dla wielu kierowców to po raz pierwszy przejazd autostradami A2 na odcinku Konin - Stryków i A4 na odcinku Wrocław - Sośnica. W opłatach nastąpiły tu ostatnio poważne zmiany. Wyjaśniamy, jak teraz należy dokonywać płatności za korzystanie z obu tych odcinków.Dla tych, którzy sporadycznie poruszają się po autostradach najlepszym rozwiązaniem jest zakup e-biletu autostradowego. Można go nabyć z 60-dniowym wyprzedzeniem.
Okres jego ważności - do 48 godzin od zadeklarowanej daty i godziny rozpoczęcia podróży. Można również nabyć bilet za pomocą aplikacji e-TOLL PL BILET.

Podczas przejazdu pojazd może podlegać kontroli mobilnej lub drogowej. Bez ważnego
e-biletu autostradowego zostanie nałożona kara grzywny w postaci mandatu.
Jeżeli jednak zdarzy się, że kierowca nie kupi e-biletu autostradowego i nie zostanie
na niego nałożona kara grzywny w wyniku kontroli, to istnieje możliwość dokupienia
e-biletu autostradowego do końca trzeciego dnia od dnia zakończenia przejazdu.

Dokupując e-bilet należy pamiętać, że początek okresu ważności, czyli data i godzina rozpoczęła się w momencie wjazdu na płatny odcinek autostrady.

Poza Orlenem i Lotosem lista partnerów u których można nabyć e-bilet autostradowy rozszerzona została o Autopay Mobility Sp. z o.o., mPay S.A., Platforma Detalistów
Sp. z o.o. i SkyCash Poland S.A.

Ograniczenie dla ciężarówek 

Inspekcja Transportu Drogowego przypomina o ograniczeniach w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Zakazy będą obowiązywać na polskich drogach w dniach 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia. Nie dotyczą one m.in. autobusów oraz ciężarówek przewożących lekarstwa, środki medyczne, artykuły szybko psujące się, środki spożywcze i żywe zwierzęta.

Zakazy jazdy będą obowiązywać w 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia w godzinach 8.00 - 22.00

W Polsce ograniczenia w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton będą obowiązywać:

25 grudnia - od godz. 8:00 do godz. 22:00,
26 grudnia - od godz. 8:00 do godz. 22:00,
1 stycznia - od godz. 8:00 do godz. 22:00.

GITD

Ograniczenia w ruchu nie obejmują m.in.

 • pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:
 • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,
 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
 • do przewozu żywych zwierząt,
 • do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym, przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu.

Zakazy nie obejmują również:

 • pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych.

  Za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń ruchu pojazdów powyżej 12 ton dmc, kierowcy grozi mandat w wysokości do 500 zł, a przedsiębiorcy kara administracyjna 2000 zł. Również zarządzający transportem w firmie może otrzymać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej 1000 zł.