Decyzja UE o imporcie stali lekceważy interesy sektora motoryzacyjnego
Producenci pobierają obecnie do 1300 euro za tonę gatunków stali dla przemysłu motoryzacyjnego
11.06.2021

Decyzja UE o imporcie stali lekceważy interesy sektora motoryzacyjnego

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) jest rozczarowane propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą rozszerzenia ograniczenia importu stali do Unii Europejskiej. W specjalnym komunikacie Stowarzyszenie wyraziło niezadowolenie w sprawie zastosowania środka ochronnego, który lekceważy interesy dalszych użytkowników stali, takich jak sektor motoryzacyjny.

Propozycja przedłużenia obecnych ograniczeń o trzy lata pojawia się w obliczu poważnych niedoborów w europejskim łańcuchu dostaw stali producentów samochodów. Niedobory te doprowadziły do spowolnienia produkcji, co wymaga stałego zarządzania kryzysowego zamówieniami, aby uniknąć całkowitego przestoju linii montażowej. Tymczasem ceny wciąż rosną do rekordowych poziomów na rynku europejskim. Producenci pobierają obecnie do 1300 euro za tonę gatunków stali dla przemysłu motoryzacyjnego.

Producenci samochodów pozyskują prawie całą swoją stal (ponad 90%) w UE. Od wznowienia produkcji latem 2020 r. na rynku europejskim występuje poważny niedobór stali. Obowiązujące środki ochronne ograniczają potencjał producentów do zrównoważenia tego poprzez import, działając jak przykrywka na już przegrzanym rynku.

Chociaż Komisja proponuje rozszerzenie kontyngentu na niektóre gatunki samochodów, wzrost ten jest tak marginalny, że nie będzie miał wpływu na niedobór podaży ani na inflacyjny efekt zabezpieczenia.

- Na rynku, na którym unijni producenci stali dyktują ceny i zgłaszają rekordowe zarobki, pomysł, że krajowa stal jest zagrożona poważnymi szkodami z powodu importu, jest mało wiarygodny. Potrzebujemy importu, aby wypełnić luki w łańcuchu dostaw. Jeśli propozycja ta zostanie zatwierdzona przez państwa członkowskie w obecnej formie, sytuacja rynkowa pozostanie krytyczna dla producentów samochodów w dającej się przewidzieć przyszłości– powiedział Eric-Mark Huitema, dyrektor generalny ACEA. (ww)