Brak kaca o poranku? Kierowco, uważaj na nieświadomą nietrzeźwość!
Średnie tempo metabolizmu alkoholu jest wolniejsze niż zakłada wielu ludzi
09.10.2021

Brak kaca o poranku? Kierowco, uważaj na nieświadomą nietrzeźwość!

Niemal co czwarty kierowca nigdy nie bada się alkomatem kolejnego dnia rano po spożyciu alkoholu. Najczęstszym wytłumaczeniem jest pewność co do swojego stanu. Jednak poranne poczucie trzeźwości potrafi być zdradliwe. Ponadto popularne internetowe kalkulatory promili mogą niesłusznie utwierdzić w przekonaniu, że nie ma przeszkód by wsiąść za kierownicę.Dobre samopoczucie nie oznacza trzeźwości

Średnie tempo metabolizmu alkoholu jest wolniejsze niż zakłada wielu ludzi. Według badania AlcoSense Laboratories 30% polskich kierowców przyznało, że mogło – świadomie lub nieświadomie – prowadzić samochód, mając we krwi powyżej 0,2 promila alkoholu. Od tego progu prowadzenie pojazdu w Polsce jest wykroczeniem. Pytani o powody respondenci najczęściej wskazywali nieświadomość swojego faktycznego stanu trzeźwości.

Dobre samopoczucie o poranku może być bardzo złudne. Często oznacza ono, że alkohol nie został jeszcze usunięty z organizmu. Kac nierzadko przychodzi później – z powodu substancji powstających w trakcie neutralizacji alkoholu.Algorytm kalkulatora to za mało

Na szybkość pozbywania się alkoholu z naszego ciała wpływa mnóstwo czynników indywidualnych i zewnętrznych. Są to m.in. waga, płeć, stopień najedzenia i zmęczenia, poziom metabolizmu i ogólna kondycja fizyczna. Oznacza to, że bardzo trudno przewidzieć lub opisać wzorami, jak organizm zareaguje na alkohol w danym dniu. Dlatego do wyników prezentowanych przez alkomaty internetowe trzeba podchodzić z dużą ostrożnością. Ich algorytmy uwzględniają jedynie podręcznikową sytuację.

Według badania AlcoSense Laboratories wielu kierowców, którzy skorzystali z alkomatu online, potraktowało jego wskazania jako wiarygodne prognozy trzeźwienia. Prawie 40% z nich podjęło na podstawie takich wyników decyzję o prowadzeniu pojazdu.

Kierowcy zawodowi bardziej ostrożni

Obowiązujący w Polsce limit 0,2 promila jest jednym z bardziej rygorystycznych w Europie. Warto wyrobić sobie nawyk sprawdzania o poranku swojego stanu za pomocą alkomatu dobrej jakości. Nawet jeśli wieczorem spożyło się pozornie niewiele alkoholu. Konsekwencje zbytniej ufności w algorytmy, własną intuicję lub odczucia mogą być poważne – komentuje Hunter Abbott z firmy AlcoSense Laboratories.

Jedynie 14% kierowców zadeklarowało, że przeprowadza samokontrolę stanu trzeźwości przy użyciu alkomatu zawsze, gdy spożywali dzień wcześniej alkohol. Odsetek ten jest wyraźnie wyższy u kierowców, którzy prowadzą samochód w związku z wykonywaną pracą (26%). (ww)