Boże Ciało z zakazami ruchu dla ciężarówek
Zakazy będą obowiązywać na polskich drogach 2 i 3 czerwca (Foto: GITD)
02.06.2021

Boże Ciało z zakazami ruchu dla ciężarówek

Inspekcja Transportu Drogowego przypomina o ograniczeniach w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Zakazy będą obowiązywać na polskich drogach 2 i 3 czerwca. Nie dotyczą m.in. autobusów oraz ciężarówek przewożących lekarstwa, środki medyczne, artykuły szybko psujące się, środki spożywcze i żywe zwierzęta.


Ograniczenia w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o DMC powyżej 12 ton będą obowiązywać w dzień poprzedzający Boże Ciało (2 czerwca) w godz. 18-22. Z kolei
w dzień Bożego Ciała (3 czerwca) zakaz ten będzie obowiązywał w godz. 8-22
.
Zakaz nie obejmuje m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

- do przewozu lekarstw i środków medycznych,
- dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,
- do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
- do przewozu żywych zwierząt,
- do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku
lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
- w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
- przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu.

Ograniczenia nie obejmują również:
- pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych.

Pełen katalog pojazdów, które nie muszą stosować się do wprowadzonych ograniczeń w ruchu, został wskazany w rozporządzeniu Ministra Transportu.
(oprac. ww)