Bez zmian dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B
Ostateczne przepisy określone zostaną na etapie prac parlamentarnych

Bez zmian dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B

Zmiany dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B miały wejść w życie w maju br.
Wiadomo jednak, że są na etapie prac parlamentarnych i na wdrożenie musimy jeszcze poczekać.


Pod koniec maja polscy kierowcy, w ramach posiadania prawa jazdy kategorii B mieli nabyć uprawnienia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 4,25 tony, tak jak ma to już miejsce w Niemczech i Holandii. Skorzystać z tego mieli kierujący pojazdami napędzanymi paliwami alternatywnymi, a kierowca miał posiada prawo jazdy od co najmniej dwóch lat. Uprawnienia można by uzyskiwać bez dodatkowych formalności - zmiana ta miała dotyczyć wszystkich, którzy spełnią warunki zapisane w ustawie.

Z informacji jakie uzyskaliśmy w Ministerstwie Infrastruktury to nie jedyne zmiany.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC18) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 20218/645 z 18 kwietnia 2018 roku zmieniającą dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Ponadto projekt wprowadza zmiany m.in. w obszarze szkolenia i egzaminowania zawodowych kierowców oraz uprawnień do kierowania pojazdami”.

Ze względu na wnioski podmiotów proponujących objęcie nim kolejnych pojazdów np. kampery, z uwagi na wątpliwości wprowadzenia tego przepisu oraz pilną konieczność wdrożenia przepisów dyrektywy, projekt ustawy nie wprowadza zmian w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B.

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej każde państwo członkowskie powinno samodzielnie podjąć decyzję w sprawie wprowadzenia regulacji.
Ostateczne przepisy określone zostaną na etapie prac parlamentarnych.