72% zakładów motoryzacyjnych zatrudnia pracowników z Ukrainy
Zakłady motoryzacyjne w Polsce bardzo chętnie zapełniają luki kadrowe pracownikami z Ukrainy (Foto: Toyota)
16.11.2022

72% zakładów motoryzacyjnych zatrudnia pracowników z Ukrainy

Fabryki motoryzacyjne w Polsce coraz chętniej zapełniają luki kadrowe pracownikami z Ukrainy. Z raportu Exact Systems „MotoBarometr 2022” wynika, że robi tak 72% pracodawców. To o 14 proc. więcej niż w 2021 roku.


Nie jesteśmy jedyni – o Ukraińców rywalizujemy przede wszystkim z południowymi sąsiadami. W Słowacji 76% motozakładów zatrudnia Ukraińców, a w Czechach 69%. O kadrę ze Wschodu coraz mocniej zabiegają Niemcy. W ciągu roku liczba tamtejszych fabryk, które wspierają̨ się obywatelami Ukrainy, wzrosła dwukrotnie (z 15% do 30%).

- Popyt na nowe samochody i to coraz częściej te elektryczne, mimo oczywistych trudności, jest wciąż spory. Zakłady motoryzacyjne muszą na niego odpowiedzieć, a nie stanie to się bez pracowników. Z MotoBarometru wynika, że w aż 7 na 11 badanych krajów odsetek firm planujących wzrost zatrudnienia w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy wynosi minimum 50%. Wśród nich znajduje się Polska. Jesteśmy w trójce krajów z największym zatrudnieniem w branży motoryzacyjnej w Europie, po Niemczech i Francji. I najnowsze dane wskazują, że ani wojna w Ukrainie ani pandemia tego nie zmienią – mówi Jacek Opala, członek zarządu Exact Systems.

Źródło: MotoBarometr2022

Niemcy potrzebują Ukraińców

Zakłady motoryzacyjne w Polsce bardzo chętnie zapełniają luki kadrowe pracownikami z Ukrainy. Robi tak blisko 3 na 4 pracodawców (72%). To o 14 proc. więcej niż w 2021 roku. Rosnące zainteresowanie kadrą ze Wschodu potwierdzają dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za 2021 rok. W drugim pandemicznym roku urzędy pracy zarejestrowały niemal 2 mln oświadczeń, które umożliwiają pracę do 6 miesięcy w Polsce (o 30% więcej r/r). O jedną czwartą, do ponad 504 tys., wzrosła natomiast liczba zezwoleń wydanych obcokrajowcom na pracę do trzech lat. 2 na 3 z nich dotyczyły Ukraińców.

O kandydatów ze Wschodu motobranża w Polsce walczy przede wszystkim z południowymi sąsiadami. W Słowacji 76% zakładów motoryzacyjnych zatrudnia Ukraińców (+30 p.p. r/r), a w Czechach 69%. Co ciekawe, w ciągu roku liczba niemieckich zakładów, które wspierają się obywatelami Ukrainy, wzrosła dwukrotnie (z 15% do 30%).

Źródło: MotoBarometr2022

Mniejsza pula pracowników

Jakie są obecnie największe problemy związane z zatrudnieniem? Niemal od początku realizacji badania, wyzwania pozostają bez zmian, jedynie wymieniają się miejscami. W 2021 roku najwięcej przedstawicieli firm motoryzacyjnych wskazało na wysokie oczekiwania płacowe (55%) oraz małą liczbę kandydatów do pracy (51%). W tym roku jest odwrotnie, choć odsetek odpowiedzi jest na zbliżonym poziomie. 56% osób wskazało na małą liczbę kandydatów do pracy, a 53% na wysokie oczekiwania płacowe.

W kontekście wojny, jaka toczy się na terytorium Ukrainy, warto zwrócić uwagę na dwa inne wyzwania – powrót Ukraińców zatrudnionych w Polsce do ojczyzny oraz mniejszą dostępność pracowników z zagranicy. Łącznie na nie wskazuje 27% zapytanych. A biorąc pod uwagę fakt, że co drugi zakład motoryzacyjny chce więcej zatrudniać, to spory problem dla branży. (oprac. ms)