100 obwodnic z akceptacją rządu
Wszystkie trasy będą dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 tony na oś

100 obwodnic z akceptacją rządu

Została przyjęta uchwała w sprawie Programu budowy 100 obwodnic na lata
2020 – 2030. Przeznaczono na ten cel 28 mld zł, a łączna długość to około 820 km.
Dla niektórych obwodnic jest już przygotowana dokumentacja pozwalająca na rozpoczęcie inwestycji, dla innych proces ten dopiero rozpoczęto.

W przypadku inwestycji dla Strzelc Krajeńskich w ciągu DK22, Pułtuska w ciągu DK61, Suchowoli w ciągu DK8, Brzezia w ciągu DK25, Gostynina w ciągu DK12, Grzymiszewa w ciągu DK72, Żodynia w ciągu DK32, Gryfina w ciągu DK31, Szczecina w ciągu DK20 trwają jeszcze postępowania przetargowe.
Zawarto już umowy z wykonawcami dla Wąchocka w ciągu DK42, Smolajn w ciągu DK51
i Lipska w ciągu DK79.

Jakość i bezpieczeństwo

Wszystkie trasy będą dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 tony na oś, a oświetlenie ma spełniać wymagania prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Wyprowadzenie ruchu poza tereny zurbanizowane to zwiększenie bezpieczeństwa przede wszystkim dla najbardziej zagrożonych, czyli pieszych i rowerzystów. Obecnie niektóre drogi krajowe przebiegające przez centrum danej miejscowości, są zakorkowane, a jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Czystsze powietrze, ale także mniejszy hałas znacząco wpłynie na poprawę zdrowia i jakość życia mieszkańców.

Nowe drogi to także lepsza przepustowość, zwiększenie średniej prędkości eksploatacyjnej,
i poprawa dostępności połączeń z państwami sąsiednimi. Obwodnice Bydgoszczy, Łodzi, Częstochowy i Rzeszowa realizowane są w ramach budowy sieci dróg ekspresowych i autostrad i nie mają wpływu na Program budowy 100 obwodnic.

Środki finansowe pochodzić mają z opłaty paliwowej, Elektronicznego Systemu Poboru Opłat, kredytów, pożyczek i obligacji w ramach Krajowego Funduszu Drogowego oraz środków UE z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.