Wolniej równa się bezpieczniej
W przepisach znalazły się także uregulowania dotyczące tzw. jazdy na zderzaku

Wolniej równa się bezpieczniej

Od 1 czerwca tego roku zaczną obowiązywać zmiany w przepisach ruchu drogowego. Dotyczą one limitu prędkości w obszarze zabudowanym, zwiększenia bezpieczeństwa pieszego w obszarze przejścia da pieszych, obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego, a także zmiany w odległościach między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach.


I tak zrównanie prędkości do 50 km/h w nocy i dzień w terenie zabudowanym, oznaczać będzie, że w godzinach 23:00 – 05:00, zgodnie z przepisami nie pojedziemy już z prędkością 60 km/h. Choć nie jest to dużo, to ma to istotne znaczenie dla długości drogi hamowania. Poruszając się prędkością 50 km/h, zatrzymamy się po 28 m, natomiast przy prędkości 60 km/h po 36 m.

Oczywiście wiele zależy od reakcji kierowcy, stanu technicznego pojazdu i warunków atmosferycznych. Jednak, jakby nie patrzeć, szanse pieszego na przeżycie podczas zderzenia
z autem, znacząco spadają powyżej prędkości 50 km/h.

GDDKiA


Skutkiem przekroczenia 50 km/h może być mandat w wysokości 50 zł, natomiast
60 km/h 
w wysokości od 50 do 100 zł oraz 2 punkty karne. Dodatkowo zmniejszenie prędkości
w nocy może mieć wpływ na ewentualną utratę prawa jazdy. Stracimy je na trzy miesiące przy prędkości 101 km/h w terenie zabudowanym, otrzymamy mandat w wysokości 500 zł
i 10 punktów karnych.

Nowe rozwiązania nakładają również na kierujących pojazdami zachowanie szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejścia do pieszych, ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, a także zmniejszenie prędkości. Rozszerzenie uprawnień pieszego nie dotyczy tramwajów. W tym przypadku, to na pieszym spoczywa obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i zwiększenie uwagi. W zamian, na pieszego korzystającego z przejścia dla pieszych nałożono obowiązek nie korzystania wtedy z urządzeń takich, jak m.in. telefony komórkowe.

GDDKiA


W przepisach znalazły się także uregulowania dotyczące tzw. jazdy na zderzaku
.
Na drogach ekspresowych i autostradach bezpieczna odległość między pojazdami powinna wynosić połowę aktualnej prędkości, czyli przykładowo jadąc 100 km/h, odstęp ma wynosić 50 m, a przy prędkości 140 km/h, 70 m. Wyjątkiem jest wykonywanie manewru wyprzedzania. Szczególnie przy wysokiej prędkości nie zachowanie odpowiedniej odległości bardzo często negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i przyczynia się do wypadków.

GDDKiA


Każda kolizja, wypadek to nerwy, stres, a niekiedy utrata zdrowia i życia.
Zmiany w przepisach mają nam pomóc w ich uniknięciu. Nie mniej to przede wszystkim od naszych zachowań zależy, czy wprowadzimy je w życie, czy też nie.