Volkswagen i pszczoły – miłość ze wzajemnością
W Polsce żyje aż 470 gatunków owadów należących do rodziny pszczołowatych
22.05.2022

Volkswagen i pszczoły – miłość ze wzajemnością

Ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Pszczół, który właśnie obchodziliśmy, skłania do refleksji na temat życia tych pożytecznych owadów. Refleksje i sympatia to jedno, a działania wspierające życie pszczół – to drugie. Ich znaczenie docenia od lat zakład Volkswagena we Wrześni, w którym od lat żyje 25 rodzin liczących 2,5 mln pszczół. To 3. już pokolenie tych owadów.Początki obecności pszczelich rodzin na terenie Volkswagen Poznań, zakładu we Wrześni, sięgają roku 2018. Wtedy właśnie, na rozległej łące przylegającej do fabryki pojawiły się pierwsze ule, a w nich zamieszkało 25 pszczelich rodzin. Ten poziom utrzymuje się do dziś, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ilość pszczół w jednej rodzinie zmienia się wraz ze zmianami pór roku. Może to być dla całej pasieki od ok. 500 000 tysięcy pszczół w okresie zimowym, do 2 500 000 latem. We wrzesińskiej pasiece żyje w tej chwili już piąte pokolenie robotnic, pod przewodnictwem trzeciego już pokolenia królowych.

Volkswagen

- Pasieka zbudowana jest z gatunków Buckfast i Krainka. To pszczoły o spokojnym usposobieniu na czym nam bardzo zależało. Buckfast to pszczoła o żółtej barwie, Krainka natomiast jest ciemniejsza i mniejsza. Obie żyją obok siebie w spokoju – wyjaśnia Maciej Bartkowiak, pracownik zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni, będący opiekunem pasieki.

Volkswagen Poznań od lat promuje bioróżnorodność i przykłada ogromną wagę do ochrony środowiska. Świadczą o tym konkretne działania, podejmowane nie tylko z inicjatywy samej firmy, ale często będące również efektem wolontariatu pracowniczego. Opieka nad 25 pszczelimi rodzinami jest jednym z elementów takich działań.

Funkcjonowaniu pasieki sprzyja również fakt, że niezabudowany obszar okalający zakład VWP we Wrześni to blisko 100 ha. Na terenie zakładu sadzi się rodzime gatunki drzew i krzewów oraz utrzymuje się łąki kwietne, z których pszczoły czerpią pokarm. Dla zapewnienia pszczołom dobrych warunków, część tych terenów zielonych obsadzono krzewami lawendy. Oprócz pasieki, na terenie zakładu ustawiono też domki dla innych owadów, które spełniają rolę zimowego schronienia dla wielu ich gatunków.

Volkswagen

Pszczoły miodne z pasieki Volkswagen Poznań odwdzięczają się swym opiekunom w najlepszy z możliwych sposobów – produkując miód. Oblicza się, że od ustanowienia pasieki, czyli od roku 2018, wyprodukowały ok. 500 kg miodu, który był dostępny dla wszystkich pracowników w zakładowej kantynie.

W Polsce żyje aż 470 gatunków owadów należących do rodziny pszczołowatych. Oczywiście najbardziej znane z nich to pszczoły miodne, których praca – o czym należy pamiętać – nie sprowadza się jedynie do zbierania pyłku i produkcji miodu. Najważniejszym procesem towarzyszącym wędrówkom pszczół z jednej rośliny na drugą jest oczywiście zapylanie. (ms)