Rejestracje samochodów osobowych i dostawczych w kwietniu 2022 roku
Przyczyny spadku wciąż te same. Ograniczona dostępność aut wynikająca z problemów z dostępnością niektórych surowców i komponentów, dynamicznie rosnące ceny i stopy procentowe (Foto: VW)
04.05.2022

Rejestracje samochodów osobowych i dostawczych w kwietniu 2022 roku

Z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t spadła w kwietniu 2022 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była również niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (marca 2022 roku). Skumulowana liczba rejestracji po czterech miesiącach 2022 r. jest niższa od tej zanotowanej w 2021 roku.


To już dziesiąty z rzędu spadek sprzedaży r/r. Przyczyny tego stanu rzeczy są od wielu miesięcy te same: utrzymujące się perturbacje z dostępnością mikroprocesorów, problemy z dostępnością niektórych surowców i komponentów, dynamicznie rosnące ceny (nie tylko samochodów i paliw) oraz stopy procentowe, a także – od ponad dwóch miesięcy - inwazja Rosji na Ukrainę, skąd pochodzi część surowców i komponentów wykorzystywanych przez europejskich producentów. Chociaż ukraińscy dostawcy wznowili działalność, dzięki czemu produkcja komponentów nieco wzrosła, to jednak jej aktualna wielkość nie pozwala na skompensowanie wcześniejszych strat. Na polskim rynku dodatkowym czynnikiem jest inflacja oraz słaby złoty, co również przyczynia się do wzrostu cen samochodów.

Prognoza IBRM SAMAR na 2022 rok zakłada rejestrację 455 tys. samochodów osobowych oraz 70 tys. dostawczych. Sytuacja jest jednak dynamiczna i wynik na koniec roku może być odmienny od obecnie zakładanego.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w kwietniu 2022 roku zarejestrowano w Polsce 39 763 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5t, czyli o 15,51% (-7 297 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 12,93% (-5 903 szt.) mniej niż w marcu 2022 roku. Dane skumulowane (157 665 szt.) wykazują spadek sprzedaży w 2022 roku o 13,85% (-25 342 szt.).

Trzy marki z pierwszych dziesięciu zanotowały więcej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Największy wzrost odnotowała KIA – o 30,07%. Największy spadek liczby rejestracji zanotowała Skoda, o 42,40%.

Rynek samochodów osobowych

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w kwietniu 2022 r. zarejestrowano w Polsce 34 883 samochody osobowe, o 13,12% (-5 269 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 11,76% (-4 649 szt.) mniej niż w marcu 2022 r. Dotychczas w 2022 roku zarejestrowano w Polsce 136 933 samochody osobowe, o 13,35% mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (-21 093 szt.).

Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska zakończyła marzec 2022 roku na 7. pozycji wśród 30 rynków Europy (ostatnie dostępne dane). Cieniem na rezultatach kładzie się pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku.

Spojrzenie na rynek z tej perspektywy znacząco zmienia ocenę sytuacji na rynku. Wartość wskaźnika na poziomie 27 szt., plasuje Polskę dopiero na 24. pozycji pośród 30 krajów notowanych w rankingu. To zdecydowanie słaby rezultat. Przed Polską klasyfikowane są m.in.: Estonia (37 samochody na 10 000 mieszkańców), Czechy (46 szt. na 10 000 mieszkańców) oraz Słowenia (64 szt. na 10 000 mieszkańców). Średni wskaźnik chłonności dla krajów UE wyniósł w marcu 2022 roku (ostatnie dostępne dane) 56 zarejestrowanych samochodów na 10 000 mieszkańców.

W kwietniu 2022 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 28,4%. Udział firm osiągnął poziom 71,6%.

W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 24 965 aut. Udział klientów firmowych w 2022 roku wyniósł dotychczas 70,0%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się jeszcze bardziej zwiększyć.

SAMAR
(Źródło: IBRM Samar)


Najczęściej kupowanym modelem osobowym w 2022 roku jest dotychczas Toyota Corolla (7 394 szt.; -16,31% r/r), za którą uplasowała się Toyota Yaris (4 549 szt.; -33,18% r/r) oraz Toyota RAV4 (4 166 szt. +18,02% r/r), następnie KIA Sportage (4 084 szt.;+57,81/r), a za nią Hyundai Tucson (3 603 szt.; +10,18% r/r).

Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Toyota Corolla (6 285 szt.; -5,33%). Na drugim miejscu jest Toyota RAV4 (2 759 szt.; +15,34%), na trzecim Toyota Yaris (2 492 szt.; -24,62%), czwartym – Hyundai i30 (2 337 szt.; +78,67%), a na piątym – Skoda Octavia (2 250 szt.; -55,91%).

Rynek samochodów dostawczych

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów w kwietniu 2022 roku zarejestrowano w Polsce 4 880 samochodów dostawczych, o 29,36% (-2 028 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 20,44% (-1 254 szt.) mniej niż w marcu 2022 roku. W 2022 roku zarejestrowano dotychczas w Polsce 20 732 samochody dostawcze, o 17,01% mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Sześć z pierwszych piętnastu marek na liście rankingowej zanotowało wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku, w tym najbardziej Mitsubishi, o 132,65%. Największy spadek zanotował Citroen – o 59,35%.

Tytuł lidera rynku w 2022 roku dzierży dotychczas Renault. Klienci kupili i zarejestrowali 5 063 auta tej marki, o 23,82% więcej niż w 2021 roku. Udział Renault w polskim rynku aut dostawczych wyniósł 24,42%. Na pozycji wicelidera znalazło się IVECO, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 2 531 szt., o 13,91% więcej niż w 2021r. Udział marki w rynku wyniósł 12,21%. Na trzecim miejscu jest Ford. W 2022r. klienci tego producenta zarejestrowali dotychczas 2 315 pojazdów dostawczych, o 32,59% mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 11,17%. Na czwartej pozycji znalazł się Fiat, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 2 051 szt., o 39,84% mniej niż w 2021r. Udział marki w polskim rynku wyniósł 9,89%. Na piątej pozycji uplasowała się Toyota. W 2022r. zarejestrowano dotychczas 1 917 aut dostawczych tej marki, o 17,46% mniej niż w analogicznym okresie 2021r. Udział marki wyniósł 9,25%.

SAMAR
(Źródło: IBRM Samar)


Najczęściej kupowanym modelem auta dostawczego w 2022 r. jest Renault Master (3 864 szt.; +14,05% r/r). Na drugiej pozycji uplasowało się Iveco Daily (2 531 szt.; +13,91%), na trzeciej Mercedes Sprinter (1 257 szt.; -12,47% r/r), a na czwartej Ford Transit (836 szt.; -36,81%). Pierwszą piątkę zamyka Toyota Proace City (786 szt.;-6,54%). (IBRM Samar)