Phillips Industries: 20 tysięcy dolarów dla ukraińskich dzieci
Phillips Europe jest częścią Phillips Industries, wiodącego producenta złączy elektrycznych oraz pneumatycznych do samochodów ciężarowych (Foto: Ryszard M. Perczak)
21.06.2022

Phillips Industries: 20 tysięcy dolarów dla ukraińskich dzieci

Amerykańska firma Phillips Industries, będąca spółką matką firmy Phillips Poland przekazała czek z kwotą 20 tysięcy dolarów na pomoc ukraińskim dzieciom, które z powodu wojny musiały szukać bezpiecznego schronienia w Polsce. Pieniądze pochodzą od zarządu firmy oraz ze spontanicznej zbiórki przeprowadzonej wśród jej pracowników. Uroczystość odbyła się z okazji Międzynarodowego Dnia Uchodźcy w Domu Dziecka nr 1 w Łodzi. Julita Mazurkiewicz, prezes zarządu firmy Phillips Poland w imieniu spółki Phillips Industries przekazała czek szefowi Fundacji Happy Kids.


Phillips Polska, jako jedna z firm branży motoryzacyjnej natychmiast po wybuchu wojny w Ukrainie zaangażowała się w pomoc docierającym do Polski uchodźcom. Niektórzy z nich znaleźli np. pracę właśnie w jej polskich zakładach. Wielu pracowników Phillips Polska, jako wolontariusze bezpośrednio zaangażowało się w pomoc przybywającym do nas Ukraińcom.
Chcąc bardzo ukierunkować swoje wsparcie zdecydowano, iż pomocą finansowa objęci zostaną najmłodsi, którzy od wybuchu wojny przebywają w naszym kraju.

NowoczesnaFlota
W Phillips nie jesteśmy obojętni. Angażujemy się na wielu płaszczyznach w pomoc Ukrainie, również z uwagi na fakt, iż duża część naszych pracowników pochodzi właśnie z Ukrainy. Dzięki takim gestom jak wsparcie Fundacji Happy Kids chcemy nie tylko w realny sposób pomóc, ale też pokazać nasze wsparcie i zwykłą ludzką solidarność - mówi Julita Mazurkiewicz, prezes zarządu Phillips Poland


Fundacja Happy Kids, która jest dysponentem darowizny to wiodąca polska organizacja pozarządowa, założona w 2001 roku, dająca szansę na szczęśliwe dzieciństwo dzieciom w polskich domach dziecka. Organizacja utworzyła 17 Rodzinnych Domów Dziecka i od kilkunastu lat zapewnia profesjonalną opiekę zastępczą, wsparcie medyczne i psychologiczne dla dzieci z traumą oraz niepełnosprawnościami, pozwalając na ponowne połączenie grupy rodzeństwa w jednym domu. W ostatnich miesiącach swoimi działaniami obejmuje także dzieci z Ukrainy. W Domu Dziecka nr 1 w Łodzi przebywa 74 dzieci, w tym 60 z Ukrainy.

NowoczesnaFlota
Łącznie, od czasu wybuchu wojny Fundacji Happy Kids pomogła przekroczyć granicę 1400 dzieciom oraz 100 opiekunom


Phillips Europe jest częścią Phillips Industries, wiodącego producenta złączy elektrycznych oraz pneumatycznych do samochodów ciężarowych w USA. Europejski oddział firmy mieści się w centralnej Polsce www.phillips-europe.com (MP)

NowoczesnaFlota