Raport Webfleet Solutions: większość flot gotowe do elektryfikacji
W Polsce 49% pojazdów we flotach mogłoby w chwili obecnej zostać zamienionych na pojazdy elektryczne
30.03.2021

Raport Webfleet Solutions: większość flot gotowe do elektryfikacji

Zdecydowana większość samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych, obecnie wykorzystywanych do celów komercyjnych w Europie, mogłaby zostać zastąpiona modelami elektrycznymi - to jeden z najważniejszych wniosków z nowego raportu Webfleet Solutions, czołowego europejskiego dostawcy rozwiązań w obszarze telematyki.


Ponadto, jak wynika z raportu, ponad jedna trzecia flot, wykorzystujących auta osobowe i lekkie pojazdy dostawcze, mogłaby operować wyłącznie w oparciu o pojazdy elektryczne. Badanie opiera się na zanonimizowanych i zagregowanych danych, dotyczących użytkowania ponad 100.000 pojazdów przez ponad 5.000 klientów flotowych w całej Europie.

Dzięki wykorzystaniu raportu dotyczącego możliwości elektryfikacji floty, nowej funkcjonalności w rozwiązaniu WEBFLEET do zarządzania, można określić, które pojazdy z silnikami spalinowymi (ICE) mogłyby zostać zastąpione elektrycznymi alternatywami (EV) w oparciu o pokonywany codziennie dystans. Na potrzeby tej analizy przyjęto założenie, że gdyby pojazd pokonywał mniej niż 300 km dziennie przez okres 12 miesięcy, wówczas mógłby on zostać zastąpiony pojazdem elektrycznym. Maksymalny dzienny dystans jazdy wynoszący 300 km odzwierciedla średni zasięg najpopularniejszych modeli samochodów elektrycznych i LCV obecnie dostępnych na rynku.

Najważniejsze wnioski z badania:

  • 61% pojazdów komercyjnych w Europie mogłoby zostać zastąpionych elektryczną alternatywą,
  • 82,8% klientów flotowych mogłoby zastąpić co najmniej jeden ze swoich pojazdów modelem elektrycznym,
  • 57% flot mogłoby zastąpić co najmniej połowę ze swoich pojazdów pojazdami elektrycznymi,
  • 34,4% flot mogłoby zastąpić wszystkie pojazdy w swojej flocie pojazdami elektrycznymi,
  • gdyby wszyscy analizowani klienci, zgodnie z szacunkami, przełączyli się na pojazdy elektryczne, ich łączne zużycie paliwa spadłoby o ponad 42%, a zużycie oleju napędowego o ponad 30%. Dzięki redukcji zużycia paliwa ich łączna emisja CO2 zmniejszyłaby się o 31%.

- Dla osoby, która zarządza flotą, przy rozważaniu przejścia na pojazdy elektryczne, szczególnie ważna jest odpowiedź na pytanie: czy pojazd elektryczny będzie w stanie wydajnie i bezpiecznie realizować przejazdy, jakie ma zaplanowane w codziennym harmonogramie - wyjaśnia Taco van der Leij, wiceprezes Webfleet Solutions Europe.

- Dane telematyczne mogą pomóc odpowiedzieć na to pytanie i aktywnie wspierać zarządzających flotą w procesie wprowadzania pojazdów elektrycznych. Agregacja danych z tysięcy pojazdów na drodze służy jako jedna z ważnych wskazówek pozwalających ocenić potencjał elektryfikacji flot w Europie - dodaje van der Leij.

Najlepiej przygotowane do elektryfikacji są floty w UK, Niderlandach i Francji, Polska poniżej średniej europejskiej

We wszystkich państwach objętych badaniem, co najmniej połowa wszystkich komercyjnych pojazdów osobowych i LCV mogłaby zostać zastąpiona pojazdami elektrycznymi. Według uzyskanych danych Zjednoczone Królestwo i Niderlandy to kraje o najwyższym potencjale elektryfikacji. W obu tych krajach 70% pojazdów z flot mogłoby zostać zelektryfikowanych, za nimi znajdują się Francja (67%) i Niemcy (61%). Znamienne jest to, że kraje te odznaczają się również dużą dostępnością punktów ładowania. Większość z 144.000 punktów ładowania, dostępnych obecnie w całej Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, znajduje się w Niderlandach (26%), Niemczech (19%), Francji (17%) i Zjednoczonym Królestwie (13%).

Ponadto wiele europejskich miast uchwaliło surowe ograniczenia, mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Na przykład Londyn dąży do osiągnięcia zerowej emisji wszystkich pojazdów do 2040 roku. Wraz z ograniczeniami w wielu regionach, wprowadzane są zachęty, takie jak znaczące obniżki podatków i dotacje na zakup pojazdów elektrycznych zarówno na użytek prywatny, jak i biznesowy.

W Polsce 49% pojazdów we flotach mogłoby w chwili obecnej zostać zamienionych na pojazdy elektryczne. Choć potencjał elektryfikacji jest niższy niż w innych państwach EU, to biorąc pod uwagę aktualną liczbę pojazdów z napędem elektrycznym na poziomie 20 tys. (dane na koniec lutego 2021 r. wg Licznika Elektromobilności PSPA i PZPM), jego wykorzystanie zdecydowanie wpłynęłoby na obraz transportu w naszym kraju. Zwłaszcza, że za sprawą wejścia w życie w marcu br. unijnej dyrektywy, przewidywany jest znaczący wzrost nowych stacji ładowania aut elektrycznych.

Według Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, tylko w 2021 r. przybędzie ponad 2,2 tys. nowych punktów, a w 2022 r. ich liczba wzrośnie do ponad 11,2 tys.

- Pokonywane odległości dzienne to tylko jeden z elementów układanki. Koszty zakupu i eksploatacji aut, lokalna infrastruktura do ładowania oraz czas ładowania pojazdów elektrycznych to także ważne czynniki dla flot, mające znaczenie przy określaniu, czy pojazdy elektryczne są dla nich praktycznym rozwiązaniem. Jednakże dane w tym obszarze są jasne: przejazdy realizowane przez znaczącą większość pojazdów osobowych i LCV we flotach w przeanalizowanych przez nas sektorach, mogłyby również być realizowane przez pojazdy elektryczne. Mamy nadzieję, że ten raport będzie dodatkowym wsparciem i zachętą dla firm, które mają ambicję wprowadzania pojazdów elektrycznych do swoich flot- podsumowuje Van der Leij. (oprac. ms)