Przegląd prasy - 07.07.2021
Cotygodniowy przegląd krajowej prasy

Przegląd prasy - 07.07.2021

„Elektryki” muszą być głośne

Unia Europejska postanowiła pogłośnić elektryczne samochody. Obowiązkowy system AVAS wymusił na producentach wprowadzenie emitera dźwięku silnika – informuje „Rzeczpospolita”.
Od lipca tego roku, nowo wyprodukowane samochody elektryczne oraz hybrydy zarówno zwykłe, jak i PHEV (czyli plug-in) nie mogą poruszać się bezgłośnie. Unijni urzędnicy doszli do wniosku, że jest to niedopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nowe przepisy spowodowały, że system AVAS stał się obowiązkowy. Tym samym od 1 lipca 2021 roku każdy nowy samochód sprzedawany na terenie Europy, musi być wyposażony w układ emitujący dźwięk.

Mandaty w górę?

Jeszcze w tym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury złoży projekt ustawy, który będzie zmieniał nie tylko sposób nakładania mandatów z fotoradarów, ale będzie też otwierał ścieżkę do tego, żeby za radykalne wykroczenia drogowe móc zmienić wysokość mandatów drogowych - poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber, a informuje o tym „Dziennik Gazeta Prawna”.
Projekt ten zostanie poddany konsultacji i nastąpią uzgodnienia międzyresortowe.

Za mało punktów ładowania

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA) dokonało analizy rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Unii Europejskiej. Wnioski nie są optymistyczne – informuje „Rzeczpospolita”.

70 proc. wszystkich stacji ładowania w Unii Europejskiej znajduje się w trzech krajach Europy

Zachodniej: Holandii (66 665), Francji (45 751) i Niemczech (44 538). Odpowiadają łącznie za 23 proc. całej powierzchni UE. Pozostałe 30 proc. jest rozlokowane na terenie 77 proc. powierzchni zjednoczonej Europy. Przykładem może być np. Rumunia, która jest około sześć razy większa niż Holandia. Mimo to posiada 493 punkty ładowania, czyli zaledwie 02, proc. w odniesieniu do całości UE.