Inwestycje drogowe pomimo pandemii
W 2021 r. GDDKiA planuje oddać do ruchu niemal 400 km nowych dróg
27.03.2021

Inwestycje drogowe pomimo pandemii

Sezon budowlany w 2021 roku będzie pracowity i intensywny. Sam start sezonu wygląda obiecująco. Na etapie realizacji znajdują się 102 zadania wynikające z Planu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej długości 1313,1 km oraz 3 obwodnice o łącznej długości 19,9 km.
W planach na 2021 r. jest ogłoszenie przetargów na realizację 347 km nowych dróg, w tym 26 odcinków o łącznej długości 313 km w ramach PBDK oraz 6 odcinków o łącznej długości 34 km w ramach PB100.


W tym roku GDDKiA planuje także zakończenie 76 robót (o wartości od 0,35 do ok. 120 mln zł) w zakresie rozbudowy i przebudowy dróg, budowy ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych, budowy mostów i przejść dla pieszych.

Nowe realizacje

W ubiegłym roku w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) oraz Programu budowy 100 obwodnic (PB100) ogłoszono przetargi na budowę 48 odcinków nowych dróg o łącznej długości ponad 600 km. Obecnie w toku są przetargi dla 35 odcinków o długości niemal 443 km, z czego 25 zadań o długości ok. 356 km realizowanych będzie w ramach PBDK, a 10 obwodnic o długości ok. 87 km w ramach PB100.

Priorytety inwestycyjne w 2021 roku

W 2021 r. GDDKiA planuje oddać do ruchu niemal 400 km nowych dróg. W woj. podlaskim będą to cztery odcinki drogi ekspresowej S61 o łącznej długości 59 km. W woj. kujawsko-pomorskim oddanych zostanie niemal 10 km drogi ekspresowej S5 a w woj. śląskim podobnej długości odcinek S1. Ponad 13 km drogi ekspresowej S7 planowane jest do oddania w woj. małopolskim. Plany dla województwa lubelskiego to pięć odcinków drogi ekspresowej S19 oraz jeden odcinek S17, które mają łączną długość ok. 64 km.

W woj. łódzkim do końca roku GDDKiA planuje oddać do ruchu ok. 40 km autostrady A1, a w woj. warmińsko-mazurskim ok. 77 km ekspresówek (trzy odcinki S7 i jeden ponad 20-kilometrowy odcinek S61). W woj. opolskim planuje oddać dwa odcinki (S11 i GP46) o łącznej długości ok. 18 km, a w woj. podkarpackim dwa odcinki drogi ekspresowej S19 oraz dwa odcinki drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) - obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 i obwodnica Łańcuta w ciągu DK94. Ich łączna długość to ok. 37 km. Trzy odcinki (dwa odcinki S3 i jeden GP26) oddane zostaną w woj. zachodniopomorskim, a jeden (S3 o długości 14 km) w woj. dolnośląskim. Plany dla Mazowsza zakładają oddanie do końca roku trzech odcinków nowych dróg (S7, S2, GP26) o łącznej długości ok. 16 km.

GDDKiA

Biura projektowe zaangażowane są w przygotowanie i realizację nowych odcinków dróg krajowych o łącznej długości 3564 km. (JB)