A2 wydłuży się o kolejne 32 km
Od początku 2021 roku GDDKiA podpisała w sumie 10 umów na realizację odcinków o łącznej długości 140 km i wartości blisko 3,9 mld zł
01.04.2021

A2 wydłuży się o kolejne 32 km

Jest już podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę dwóch z czterech odcinków autostrady A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską. Chodzi o prawie 18-kilometrowy fragment pomiędzy rejonem miejscowości Malinowiec a węzłem Łukowisko oraz około 14-kilometrowy fragment pomiędzy rejonem miejscowości Swory a węzłem Biała Podlaska. Przciążona ruchem A2 na odcinku Łódź - Warszawa zyska dodatkowy pas ruchu.

A2 rejon m. Malinowiec - węzeł Łukowisko

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Umowa o wartości ok. 530 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 33 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej w formie złożenia wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane zostało na grudzień 2021 r. Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na koniec 2024 r.

Kalendarium
24 listopada 2020 r. - ogłoszenie przetargu w formule Projektuj i buduj
22 stycznia 2021 r. - otwarcie ofert
4 marca 2021 r. - wybór najkorzystniejszej oferty
1 kwietnia 2021 r. - podpisanie umowy z wykonawcą

A2 rejon m. Swory - węzeł Biała Podlaska (Cicibór)

Wykonawcą inwestycji jest POLAQUA. Umowa o wartości prawie 470 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 33 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej w formie złożenia wniosku o decyzję ZRID przewidziane zostało na grudzień 2021 r. Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na koniec 2024 r.

Kalendarium
18 listopada 2020 r. - ogłoszenie przetargu w formule Projektuj i buduj
19 stycznia 2021 r. - otwarcie ofert
22 lutego 2021 r. - wybór najkorzystniejszej oferty
1 kwietnia 2021 r. - podpisanie umowy z wykonawcą

GDDKiA

A2 od węzła Lubelska do granicy państwa

Wiosną 2020 r. podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Pod koniec stycznia tego roku podpisana została umowa na ostatni odcinek autostrady pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. Planowany termin zakończenia prac to lato 2024 r.
Na kolejne fragmenty od Siedlec do Białej Podlaskiej toczą się dwa postępowania przetargowe. W lutym br. poznaliśmy oferty na zadania: Siedlce Zach. – rejon miejscowości Malinowiec oraz węzeł Łukowisko – rejon miejscowości Swory.

W przypadku ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią 3 lutego 2021 r. poznaliśmy oferty na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.
Realizacja m.in. odcinków autostrady A2 jest możliwa dzięki decyzji Rządu z 2017 roku o zwiększeniu limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

GDDKiA

A2 Łódź - Warszawa zyska dodatkowy pas ruchu

W województwie łódzkim i mazowieckim trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Równocześnie Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Łodzi i Warszawie prowadzą postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych w tym zakresie. W drugiej połowie tego roku, po zapewnieniu finansowania, będziemy gotowi, aby ogłosić przetarg na wybór wykonawcy, który zaprojektuje i zrealizuje roboty w terenie. Zakładamy, że budowa potrwa około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.

Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu.(oprac. ww)